Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprawo pierwokupu
Prawo pierwokupu -

Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu).
Art. 596 kodeksu cywilnego

Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. Prawo pierwokupu wykonywa się przez oświadczenie złożone zobowiązanemu. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży rzeczy, której dotyczy prawo pierwokupu, wymaga zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu powinno być złożone w tej samej formie.
Art. 597 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

prawo pierwokupu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 60 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej z prawem pierwokupu

PDF DOCX

Wzór dokumentu: Umowa dzierżawy nieruchomości

Kategoria: Umowa
Data utworzenia: 11 października 2011

Prawo pierwokupu

Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu). Art. 596 kodeksu cywilnego Rzecz, której dotyczy prawo

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Nieruchomość gruntowa

Grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Data utworzenia: 22 sierpnia 2011

Zasób nieruchomości

Nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Data utworzenia: 22 sierpnia 2011

Właścicielowi gruntów sąsiednich nie przysługuje prawo pierwokupu

współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo po sprzedawcy. Zgodnie z tym przepisem prawo pierwokupu przysługuje jedynie współwłaścicielom nieruchomości rolnej, jeżeli ponadto prowadzą oni gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym. Prawo takie na tej

Słowa kluczowe: prawo pierwokupu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2010

Prawo pierwokupu nie przysługuje wierzycielowi w postępowaniu egzekucyjnym

Czy jako wierzyciele mamy prawo do pierwokupu nieruchomości, która na nasz wniosek jest licytowana przez komornika?

Niestety prawo pierwokupu nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym wierzycielowi nie przysługuje. Tak jak każda inna osoba

Słowa kluczowe: egzekucja, licytacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2006

Ustanowienie służebności drogi umożliwia dostęp do nieruchomości

mógłby Pan wystąpić z żądaniem aby działkę tę Panu odsprzedał. Mankamentem tego rozwiązania jest ograniczenie czasowe do okresu 5 lat na jaki prawo odkupu można zastrzec. Kolejnym rozwiązaniem jest przyznanie w umowie sprzedaży Panu prawa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Pierwszeństwo w nabyciu wynajmowanego garażu

przepisu. Nie mniej jednak jeżeli nie poniósł Pan w pełni kosztów budowy, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, to zasadniczo może Pan zabezpieczyć się przed sprzedażą garażu na rzecz osoby trzeciej, wprowadzając aneksem do umowy najmu, prawo pierwokupu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2007

Zakup nieruchomości gruntowej z rozpoczętą budową domu

użytkowanie wieczyste określono sposób i termin zagospodarowania, w tym termin zabudowy ( rozpoczęcia lub zakończenia ), zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste. Prawo pierwokupu przysługuje gminie, gdy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Sprzedaż udziału we współwłasności rzeczy

właścicielem ½ częsci nieruchomości będą Pani kuzynki, czy udział ten zostanie zbyty. Wówczas stroną w sądzie w sprawie o zniesienie współwłasności będzie nabywca ich udziału. Jest to praktycznie jedyna droga. Nie przysługuje Pani prawo pierwokupu lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.