Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprawo do zwrotu rzeczy
 
Wyszukiwana fraza:

prawo do zwrotu rzeczy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 197 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo do żądania zwrotu za poniesione nakłady na cudzą nieruchomość

o nakłady konieczne, którymi są wydatki których celem jest utrzymanie rzeczy w stanie zdatnym do normalnego korzystania zgodnie z jej przeznaczeniem. Podstawą prawną żądania zwrotu nakładów koniecznych jest art. 230 K.c. zawierającą odesłanie do art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Bezumowne przechowanie rzeczy - samochodu

odpowiedzialny solidarnie za zapłatę kosztów przechowania, a w przypadku zapłaty przez Pana będzie Pan mógł żądać zwrotu zapłaconych kosztów od właściciela rzeczy. Reasumując, najważniejsze to wystąpić do właściciela pojazdu z pismem żądającym zabrania

Słowa kluczowe: umowa przechowania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2007

Sprzedawca nie ma obowiazku przyjąć do zwrotu rzecz niewadliwą

. sprzedaż wysyłkowa, zakupy przez Internet). Kupującemu także przysługują uprawnienia żądania obniżenia ceny sprzedaży, żądania zamiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, albo prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku korzystania z uprawnień

Słowa kluczowe: umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

Żądanie zwrotu pieniędzy przy rękojmi za wady

butach po około tygodniu używania. Zaniosłem buty do sklepu, osoba odpowiedzialna odmówiła zwrotu pieniędzy, przyjęła reklamację i odnotowała, że żądam zwrotu gotówki. Po kilku dniach otrzymałem telefon z propozycją naprawy butów. Ponieważ buty są

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 grudnia 2007

Rękojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej

albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej. W takim przypadku przysługuje Panu jako kupującemu prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu zapłaconej ceny. Z opisu stanu faktycznego wynika także, że zostały spełnione przesłanki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2012

Właściciel budynku powinien zwrócić poniesione nakłady w razie nadbudowy budynku przez osobę trzecią

, to należy odpowiedzieć w zasadzie twierdząco. Powstaje jednakże pytanie o podstawę prawną takiego zwrotu. Prawo do żądania zwrotu poniesionych nakładów (zwrotu kosztów) na cudzą rzecz wynika przede wszystkim z treści art. 226 k.c. który w zależności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2011

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanego mieszkania

od wykazania szkody wynikającej ze świadczenia rzeczy wadliwej. Ponadto jest to odpowiedzialność niezależna od wiedzy sprzedawcy o istnieniu wady, bo podstępne działanie sprzedawcy, który wadę zataja, prowadzi jedynie do dalszego zaostrzenia zwykłej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 czerwca 2014

Współwłaściciel może domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy

. Ignatowicz , Prawo rzeczowe, s. 131 i nast.). Pozostałe czynności należy zaliczyć do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Do takich czynności zalicza się zbycie rzeczy wspólnej, jej obciążenie, zmianę przeznaczenia itp. W przypadku zatem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 czerwca 2012

Gmina może żądać zwrotu udzielonej przy wykupie bonifikaty także od osoby bliskiej

wykładnia art. 68 ust. 2b GospNierU prowadzi do jednoznacznego wniosku, że obowiązek zwrotu przez osobę bliską kwoty równej zwaloryzowanej bonifikacie powstaje z chwilą zbycia przez osobę bliską nieruchomości - niezależnie od celu takiego zbycia oraz osoby

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 października 2011

Prawo do żądania odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

przeznaczeniem rzeczy, powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważnionym przez umowę ani zmuszonym przez okoliczności, użyczający może żądać zwrotu rzeczy w każdym czasie, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony. Porady prawne / pomoc

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lipca 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 20 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.