Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprawo do renty rodzinnej
 
Wyszukiwana fraza:

prawo do renty rodzinnej

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 82 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rencista

Osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do renty rodzinnej - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Socjalnych - art. 4 pkt. 11 ustawy.

Słowa kluczowe: renta
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Żądanie zwrotu świadczenia z tytułu renty rodzinnej z uwagi na nieukończenie nauki

grudnia 1998r., o rentach i emeryturach z funduszu ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. nr 162 poz. 1118 ) dzieci własne, dzieci drugiego z małżonków dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej, do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

W przypadku ustalenia prawa do renty socjalnej, nie można jednocześnie pobierać renty rodzinnej - można natomiast wybrać jedno z tych świadczeń

Niedawno zmarł mój tata, który otrzymywał emeryturę. Złożyliśmy wniosek do ZUS o przyznanie mamie renty rodzinnej i taką pozytywną decyzję mama otrzymała. Mieszkam razem z mamą i pobieram rentę socjalną, do której nabyłam prawo jako osoba niezdolna

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 stycznia 2011

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej. Radziłbym aby Pan ponownie przeanalizował posiadane dokumenty i ustalił czy okres dziesięcioletni został przez ZUS Panu policzony 10 lat wstecz od daty

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Renta z tytułu niezdolności do pracy

zakończenia tego okresu. Prawo do renty przysługuje, gdy ubezpieczony osiągnął wymagany okres składkowy i nieskładkowy, uzależniony od wieku życia, w którym wystąpiła niezdolność do pracy. I tak: 1 rok - jeżeli niezdolność do

Słowa kluczowe: renta
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie wywołuje skutków w sferze praw do zaopatrzenia emerytalno-rentowego

małżeńskiej, ma także prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w art. 70 ust. 1 lub 2 ustawy, miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. Reasumując, zawarcie…

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2009

Skutki zbycia mieszkania wykupionego od gminy

Mama ma jest wdową po żołnierzu zawodowym. Nabyła prawo do wojskowej renty rodzinnej i nabyła tym samym prawo do lokalu na warunkach zagwarantowanych na podstawie prawa. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przekazała nie odpłatnie budynek na rzecz

Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2008

Osoba ubezwłasnowolniona na gruncie prawa podatkowego jest traktowana jak dziecko

mną, jestem jego jedynym opiekunem. Z uwagi na konieczność stałej opieki nad mężem musiałam zrezygnować z pracy, utrzymujemy się z renty męża. Czy w związku z taką sytuacją mam prawo do odliczenia od podatku PIT 37 ulgi rodzinnej (jak na dziecko

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Rząd zmienia zasady przyznawania świadczeń rodzinnych

Nowe przepisy wprowadzają zmianę w zakresie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, którymi będą jedynie rodzice (matka lub ojciec), opiekunowie faktyczni dziecka (osoby opiekujące się dzieckiem, które wystąpiły do sądu o jego

Data utworzenia: 31 sierpnia 2012

Prawo do renty rodzinnej

W dniu 6 marca Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Eugenii M. dotyczącą prawa do renty rodzinnej. Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 57 ust. 1 w związku z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia

Słowa kluczowe: konstytucja, renta
Data utworzenia: 11 marca 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 9 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.