Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprawa zbywalne
 
Wyszukiwana fraza:

prawa zbywalne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 50 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Towar

Rzecz, jak również energia oraz prawa majątkowe zbywalne.

Słowa kluczowe: towar
Data utworzenia: 30 marca 2007

Papiery wartościowe

inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, b) inne zbywalne prawa

Data utworzenia: 25 września 2011

Zastaw

osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. Zastaw można ustanowić także w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej. Przedmiotem zastawu mogą być także prawa, jeżeli są zbywalne

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zgoda na wykonywanie prawa zależnego

1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Prawo autorskie), twórca utworu (autor), może przenieść autorskie prawa majątkowe na osoby trzecie na podstawie umowy. Prawa majątkowe są zbywalne, w przeciwieństwie do prawa osobistych, które nie

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 stycznia 2010

Nabycie prawa majątkowego w czasie trwania małżeństwa prowadzi co do zasady do objęcia go wspólnością małżeńską

spisana była tylko ze mną, żona była osobą współpracującą i nie figurowała na umowie. Czy zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym takie prawo nabyła moja żona? Czy moje roszczenie w stosunku do Spółdzielni Mieszkalnej może być zbywalne, w tym przypadku

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2010

Własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a własność nieruchomości

Moje pytanie dotyczy pisma złożonego do spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o przeniesienie na mnie pełnego prawa własności do lokalu spółdzielczego i podpisania umowy notarialnej (pełna własność czyli z gruntami na których stoi blok). Wiem, że

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 listopada 2007

Zastaw rejestrowy

do rejestru okrętowego, a także prawa majątkowe, jeżeli są zbywalne. W szczególności zastawem rejestrowym można obciążyć: rzeczy oznaczone co do tożsamości, rzeczy oznaczone co do gatunku, jeżeli w umowie

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Odrzucenie spadku a skarga Pauliańska

przyjmie spadek (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza), to oczywiście może on po przejęciu masy spadkowej dokonać odpowiedniej darowizny na Pani rzecz własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gdyż prawo to jest zbywalne. Oczywiście w takim przypadku

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 kwietnia 2008

Spółdzielnie nie mogą utrudniać obrotu mieszkaniami

Każdemu, kto sprzedaje swoje własnościowe mieszkanie nawet zadłużone, spółdzielnia musi wydać zaświadczenie potwierdzające jego prawo do lokalu. Tak orzekł warszawski Sąd Apelacyjny. Prawo nic nie mówi o tego typu zaświadczeniach wymaganych podczas sprzedaży mieszkań własnościowych. Nie ma więc przepisu, który nakładałby na spółdzielnie…

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2006

Kiedy zastaw może być ustanowiony na prawach?

Generalnie przedmiotem zastawu są rzeczy ruchome. Zastaw może być jednak także ustanowiony na prawach, pod warunkiem, że są to prawa zbywalne, czyli takie, które mogą być przeniesione na inny podmiot. Prawami zbywalnymi są np. wierzytelności

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.