Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprawa wierzyciel
Wyszukiwana fraza:

prawa wierzyciel

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 416 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Firma windykacyjna, która kupiła dług nie może domagać się spłaty kwoty wyższej niż wartość zadłużenia wynikająca z umowy

musiałaby zostać dokonana przez tą firmę, co wydaję się być raczej niemożliwe). W opisanym stanie faktycznym przede wszystkim należy stwierdzić, że w razie dokonania skutecznie przelewu wierzytelności, nowy wierzyciel jakim jest firma

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Postępowanie w przypadku braku dostarczenia towaru

do sądu. Uprzejmie proszę o poradę, jaka procedura obowiązuje nas w tej sytuacji i do jakiego sądu powinnam się zwrócić z wnioskiem.

Sprawę można rozpatrywać na gruncie prawa cywilnego, jak i można zastanowić się czy nie zaistniały przesłanki

Słowa kluczowe: wezwanie do zapłaty, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2006

Zwrot nienależnego świadczenia po uchyleniu obowiązku alimentacyjnego

świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawa zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia (art. 410 § 2 kodeksu cywilnego

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2009

Ochrona osoby trzeciej przed egzekucją prowadzoną w lokalu zamieszkałym przez dłużnika

wierzyciela w zakresie prowadzonej egzekucji, stąd jeżeli wierzyciel wskazał do zajęcia określoną ruchomość, komornik winien dokonać jej zajęcia, jeżeli rzecz ta jest we władaniu dłużnika. Najczęściej do problemów osoby trzeciej z zajęciem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2012

Dziedziczenie długów spadkowych

. W celu wykonywania swojego prawa wierzyciel może także złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, aby w postępowaniu tym ustalić krąg spadkobierców, a zatem osoby, które będą odpowiedzialne za zobowiązania zaciągnięte przez zmarłego za życia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2011

Złożyłem zawiadomienie o przestępstwie przeciwko Amber Gold i co dalej?

spółce, mogą być podejmowane czynności na gruncie prawa karnego, prawa cywilnego oraz prawa upadłościowego. W przypadku tak wielowątkowej sprawie, gdzie oprócz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z którą zawarte były umowy „lokat”, osobami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

przepisem szczególnym jest art. 731 k.c. dotyczący roszczeń związanych z prowadzeniem rachunku bankowego. Zgodnie z tym przepisem roszczenia z tytułu prowadzenia rachunku bankowego przedawniają się z upływem dwóch lat. Jednakże bak, jak każdy wierzyciel może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010

Przedawnienie roszczenia regresowego ubezpieczyciela

prawa cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata - art. 118 kodeksu cywilnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007

Możliwość spłaty części długu przez współdłużnika

zaproponować zawarcie ugody na spłatę ½ części długu, z jednoczesnym zwolnieniem Pani z połowy długu. Jeżeli wierzyciel wyrazi zgodę na zawarcie takiej umowy, po spłacie tej części długu oraz zwolnieniu z pozostałej części długu, nie będzie musiała Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2008

Akt notarialny może stanowić tytuł egzekucyjny, który stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji

również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności. Jeżeli zatem ma Pan takie oświadczenie w akcie notarialnym o poddaniu się egzekucji przez developera na jego podstawie, to wystarczy, że

Słowa kluczowe: egzekucja, tytuł wykonawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 października 2008
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 … 42 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.