Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprawa wierzyciel
Wyszukiwana fraza:

prawa wierzyciel

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 416 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Eksmisja następuje do pomieszczenia tymczasowego

prawa do lokalu socjalnego, stało się w praktyce niemożliwe. Przeszkodą w wykonaniu wyroku eksmisyjnego jest regulacja przewidziana w art. 1046 § 4 k.p.c., zgodnie z którą komornik ma obowiązek wstrzymać się z wykonaniem czynności egzekucyjnej do czasu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2011

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę testamentowego

złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Brak oświadczenia w powyższym terminie z mocy prawa jest rozumiane jako proste przyjęcie spadku. W myśl art. 1018 § 1 kc, oświadczenie o przyjęciu lub

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2007

Poręczyciel kredytu nie nabywa własności nieruchomości zabezpieczonej hipoteką

Poręczyłem kredyt hipoteczny na zakup domu. Kredytobiorca po jakimś czasie zaprzestał spłaty kredytu i wyjechał za granicę. Chciałem zapytać czy jeżeli przejmę spłatę 90% zadłużenia mogę liczyć na przejęcie prawa własności posesji? Dodam jeszcze

Słowa kluczowe: poręczenie, umowa poręczenia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy zbajdujących się we władaniu dłużnika

. Złożyłem skargę na czynności komornika, ale sąd skargę oddali uznając, że komornik nie złamał prawa. Co powinienem dalej zrobić? Komornik posiada pełną wiedzę o wyrokach zwalniających rzeczy od egzekucji.

W przypadku prowadzenia postępowania

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

Współmałżonek odpowiada za długi małżonka jeżeli wyraził zgodę na ich zaciągnięcie

małżonka , wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków . Jak wynika z treści art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 stycznia 2011

Odpowiedzialność współmałżonka za długi związane z działalnością gospodarczą współmałżonka

zapłaty, wówczas wierzyciel nie może żądać zapłaty (np. na drodze sądowej). Okresy przedawnienia są jednak różne dla różnych rodzajów zobowiązań. W prawie cywilnym, generalna zasada mówi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Odpowiedzialność współmałżonka i dzieci za długi

sprawa, to odpowiedzialność dziecka za długi rodzica. W tym przypadku nie ma wprost wierzyciel przejścia na majątek dzieci dłużnika. Jeżeli dziecko dłużnika, w żaden sposób nie poręczyło (weksel, przystąpienie do długu, poręczenie za dług itp.) za dług

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2006

Wykreślenie wzmianki o prowadzeniu egzekucji z księgi wieczystej

postępowania zostaną spłacone wszelkie egzekwowane przez komornika należności, gdy wierzyciel złoży wniosek o umorzenie egzekucji z nieruchomości (zgodnie z art. 825 pkt. 1 k.p.c. organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Przedawnienie roszczenia firmy telekomunikacyjnej

; przez wszczęcie mediacji. Reasumując, jeżeli w opisanym stanie faktycznym wierzyciel nie podjął czynności mających na celu przerwanie biegu przedawnienia, to prawdopodobnie roszczenie uległo przedawnieniu. Przerwanie biegu nie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Osoba trzecia może uzyskać klauaulę wykonalności w razie nabycia wierzytelności

Sprawa przeciwegzekucyjna została zawieszona z uwagi na upadłość wierzyciela. Niedawno komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z adnotacją, że wierzyciel nie podjął zawieszonego postępowania przeciwegzekucyjnego. Okazuje się jednak, że

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 września 2010
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 … 42 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.