Kalendarz przedsiębiorcy: 10-12-2018 Wypłata wynagrodzenia (Pracownik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprawa wierzyciel
Wyszukiwana fraza:

prawa wierzyciel

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 416 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zajęcie rachunku bankowego spólki cywilnej na mocy tytułu wystawionego jedynie na jednego wspólnika

prawem bez konieczności wypowiedzenia udziału. Czy tak jest istotnie?

Jak wynika z art. 870 k.c. jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika, jego wierzyciel osobisty, który uzyskał

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2009

Osoba trzecia może żądać zwolnienia zajętych rzeczy należących do niej w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego

narusza jej prawa. W powództwie tym, tak jak w każdym innym należy przytoczyć dowody na poparcie swoich twierdzeń, co wynika z ogólnej zasady prawa cywilnego, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Osoba opiekująca się małoletnim i wspólnie z nim zamieszkująca ma prawo do lokalu socjalnego

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym od około 30 lat (bezumowny najem lokalu od 11lat). Z powodu dramatycznej sytuacji finansowej (zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna bez prawa do zasiłku) nie opłacałam czynszu, jestem samotną matką i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2012

Egzekucja z majątku dłużnika nie wyklucza zajęcia przedmiotów osób trzecich

w związku z dokonanym zajęciem rzeczy przez komornika, żąda jej zwolnienia spod egzekucji, z uwagi na naruszenie jej prawa (np. w przypadku gdy rzecz zajęta stanowi jej własność), powinna złożyć powództwo do sądu o zwolnienie spod egzekucji zajętych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Dłużnik ma obowiazek zwrotu środków zapłaconych wierzycielowi przez poręczyciela

prawa wierzytelności, jaką miał wierzyciel do dłużnika głównego, tym samym staje się on w tym zakresie wierzycielem dłużnika. Dłużnik zatem zobowiązany jest do zapłaty na rzecz poręczyciela odpowiedniej kwoty, którą poręczyciel zapłacił za niego

Słowa kluczowe: poręczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2010

Spłata zobowiązania z pominięciem firmy windykacyjnej

Czy istnieje możliwość spłacenia długu z pominięciem firmy windykacyjnej? Wziąłem na raty rzeczy w kilku bankach i w niedługim czasie straciłem pracę, oprócz tego zaciągnąłem debet na swoim koncie. W chwili obecnej jestem bezrobotny bez prawa do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Koszty windykacji należności - czy można obciążyć nimi dłużnika?

oprócz odsetek za opóźnienie w płatnościach może być zobowiązany także do zapłaty tych kosztów. Jeżeli umowy takiej pomiędzy stronami nie ma, to zasadniczo koszty windykacji ponosi wierzyciel (dopiero w toku postępowania egzekucyjnego koszty obciążają

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia

wierzyciel dokonał tej czynności najwcześniej jak tylko mógł. (szczegółowe regulacje prawne mogą ustanawiać odmienne zasady ustalania daty rozpoczęcia biegu przedawnienia, np. w przypadku roszczeń odszkodowawczych, gdzie datą początkową jest dzień popełnienia

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2006

Członek zarządu może odpowiadać za długi spółki własnym majątkiem

za zobowiązania, w tym podatkowe odpowiada wyłącznie podmiot, którego one dotyczą, tj. spółka. Od tej zasady przepisy prawa przewidują jednak odstępstwa. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy spółka nie jest w stanie sama uregulować należności. W takim

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 grudnia 2012

Ochrona przed egzekucją niezapłaconego rachunku telefonicznego

jednak Pan złożyć wniosek o zwolnienie całkowite lub częściowe od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w tym również opłaty od pozwu. Proszę pamiętać, że powód zobowiązany jest przytoczyć w tymże pozwie wszystkie zarzuty pod rygorem utraty prawa do

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 42 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.