Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaprawa wierzyciel
Wyszukiwana fraza:

prawa wierzyciel

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 416 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Alimenty płacone przez męża na nieślubne dziecko a majątek wspólny małżonków

obowiązku alimentacyjnego, gdyż obowiązek ten dotyczy jedynie Pani męża. Zgodnie z art. 41 § 3 kro, jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2009

Przedawnienie roszczenia o zachowek

spadku, jest chwila śmierci spadkodawcy. Od tego czasu, należy liczyć bieg okresu przedawniania. Przepisy dotyczące przedawnienia roszczenia, uregulowane zostały w Tytule IV kodeksu cywilnego. Zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego, po upływie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2009

Skutkiem nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, może być odziedziczenie długów spadkowych

spadku, jedyna możliwość to powołanie się przez spadkobiercę na zarzut przedawnienia wierzytelności, jeżeli okres przedawnienia upłyną i w ten sposób uchylić się od spełnienia świadczenia. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego roszczenia z tytułu

Słowa kluczowe: długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika na podstawie nieprawomocnego wyroku orzekającego alimenty

podstawie tytułu egzekucyjnego lub wykonawczego, w zakresie wskazanym przez wierzyciela we wniosku o zabezpieczenie lub egzekucję. Skoro wierzyciel wskazał komornikowi jako sposób przeprowadzenia zabezpieczenia zajęcie środków na rachunku bankowym dłużnika

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Odpowiedzialność za nielegalny pobór prądu

odbierać od Pani oświadczeń woli co do poboru energii, a tym samym obciążać Panią kosztami takiego poboru. Jak wynika z treści art. 57 ust. 1 pkt. 1 Prawa energetycznego w razie nielegalnego pobierania paliw lub energii, przedsiębiorstwo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2011

Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania byłego współmałżonka

. 29 § 1 Ordynacji podatkowej obejmuje cały majątek podatnika, a więc zarówno majątek odrębny, jak i wspólny (dorobkowy) podatnika i jego współmałżonka. Odpowiedzialność podatkowa małżonków powstaje z mocy prawa z chwilą powstania zobowiązania

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Brak świadomości uzasadnia powództwo o ustalenie nieistnienia zawartej umowy

możliwości wyegzekwowania ode mnie zadłużenia. Z ugody się wywiązywałem, wpłacając miesięcznie kwotę 1000 zł. Gdy jednak z powodów finansowych, nie miałem możliwości wpłaty kwoty zgodnie z zawarta ugodą, wierzyciel wystąpił do sądu, wskutek czego otrzymałem

Słowa kluczowe: powództwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2010

Przedawnienie zobowiazanań podatkowych

podatkowe od osób fizycznych się kiedykolwiek przedawniają, jeżeli organ skarbowy nie potrafi ich ściągnąć?

Instytucja przedawnienia roszczeń wynikających ze zobowiązań podatkowych regulowana jest przez przepisy prawa podatkowego. Zasadniczo

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Zawarcie umowy w wyniku aukcji elektronicznej

umowy w wyniku aukcji oraz przeniesienia prawa własności. Zawarta umowa z jednej strony zobowiązuje licytanta do wpłaty odpowiednich środków za wylicytowany przedmiot a z drugiej strony na sprzedawcy ciąży obowiązek wydania wylicytowanej rzeczy. Skoro

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Przedawnienie zobowiązań publicznoprawnych oraz cywilnych

lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa; 4) doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 8  |  9  |  10  |  11  |  12 … 42 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.