Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24900 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie wszyscy krewni mogą wstąpić w związek małżeński na gruncie prawa świeckiego i kościelnego

Interesuje mnie czy dwie osoby mogą zawrzeć związek małżeński w świetle prawa cywilnego, oraz kościelnego w sytuacji, gdy występuje między nimi pokrewieństwo. Nie są to osoby o bardzo dużym pokrewieństwie, są jednak bliskimi kuzynami. Jedna osoba

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

W przypadku darowizn dokonanych za życia przez spadkodawcę, doliczone one mogą być do masy spadkowej

przeciwko spadkobiercy lub określonych przypadkach obdarowanemu, roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Spadek stanowi ogół cywilnych majątkowych praw i obowiązków zmarłego. Natomiast

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2010

Przedawnienie należności z tytułu niezapłaconego rachunku

przedawnienie?

Zgodnie z treścią art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2010

Członek spółdzielni mieszkaniowej obowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

2000 roku ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych , członkowie spółdzielni , którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2011

Kiedy nakłady na przedmiot najmu są konieczne a kiedy użyteczne?

strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody. Można zatem mówić o zwykłych nakładach, które związane są z korzystaniem z rzeczy i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Dowód nabycia nieruchomości z majątku odrębnego małżonka

odrębnego. Ocena takich dowodów, o czym była mowa powyżej, dokonywana jest przez sąd. Porady prawne / pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2011

Wyzwiska pod adresem innej osoby stanowi przestępstwo zniewagi

miejscu. Zachowanie o cechach zniewagi w jednej grupie społecznej może być oceniane odmiennie od innej. W praktyce zniewaga najczęściej wypowiadana jest w formie wypowiedzi słownej - ustnej lub pisemnej. Zachowanie sprawcy w przypadku zniewagi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Majątek spółki cywilnej stanowi majątek odrębny małżonka

majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli chodzi o prowadzona przez Panią działalność gospodarczą to bezsporne jest, że dochody uzyskiwane przez małżonka z prowadzonej

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2013

Urlop bezpłatny nauczyciela wliczony do stażu pracy

pracy a nie przez Kartę praw i obowiązków nauczyciela (obecnie Kartę nauczyciela. Należy ponadto zaznaczyć, że w dokumencie jaki Pani przesłała dotyczącym udzielenia urlopu bezpłatnego została Pani pouczona o tym, że wymogiem dla zaliczenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 sierpnia 2013

Bank nie może się domagać spłaty kredytu od współmałżonka jeżeli nie wyrażał on zgody na jego zaciągnięcie

chodzi o odpowiedzialność współmałżonka za zaciągnięcie zobowiązań przez drugiego współmałżonka to ewentualna odpowiedzialność za tak zaciągnięte zobowiązanie uzależniona jest od występowania ewentualnej zgody współmałżonka. Brak zgody współmałżonka na

Słowa kluczowe: bank, egzekucja, kredyt, majątek wspólny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2014
« Poprzednia 1 … 447  |  448  |  449  |  450  |  451 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.