Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24899 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nie zawsze trzeba mieć kasę fiskalną

zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej wynikająca stąd, że wszystkie transakcje przebiegają bezgotówkowo?

Zgodnie z treścią art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. nr 177 poz. 1054 z późn

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 15 września 2013
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Nie ma obowiązku rejestracji w USC ślubu zawartego poza granicami Polski

osób reguluje w Polsce ustawa z 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (dalej Prawo USC). Zgodnie z przepisami tej ustawy urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą można zarejestrować w polskich księgach stanu

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2014

Zlecenie można wypowiedzieć z ważnych powodów w każdym czasie

wypowiedziane w każdym czasie. W razie zaistnienia sporu sądowego, na Zleceniodawcy, który złożył oświadczenie o wypowiedzeniu zlecenia będzie ciążył obowiązek dowodowy wykazania tych ważnych powodów. Skuteczność oświadczenia Zleceniodawcy o wypowiedzeniu

Słowa kluczowe: zlecenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2009

Nabycie lokalu mieszkalnego przez pełnomocnika

opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Tym samym przed zawarciem przedmiotowej umowy przedwstępnej konieczne jest złożenie wniosku do sądu opiekuńczego o wydanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 marca 2011

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Aby powołać się na wadę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Przedawnienie alimentów

Miałem zasądzone alimenty od lat 90 i do około 2006 roku były płacone ale potem przestałem je płacić. W 2011 roku, chyba w kwietniu miałem rozprawę o podwyższenie kwoty alimentów i od owego czasu znów płacę wyznaczoną kwotę. W styczniu 2012 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2013

Deweloper odpowiada za wykonanie budynku zgodnie z odpowiednimi przepisami i projektem budowlanym

z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Z przepisów tych wynika jednoznacznie, że wykonanie przyłączy, w tym także montaż liczników

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2013

Obowiązki członków spółdzielni

niegospodarność zarządu swojej spółdzielni zamiast wnosić o ogłoszenie upadłości tejże spółdzielni. Myślę że gdyby nawet spółdzielnia przewidywała taką możliwość ponownego wzywania członków spółdzielni do uiszczania udziałów to musiałaby być to decyzja

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Postępowanie przeciwegzekucyjne

okresie miał nastąpić zwrot towaru do producenta. Producent jednak odmówił przyjęcia. Towar leży u mnie od dawna a teraz dowiedziałem się że producent skierował sprawę do komornika. Czy można jakoś wstrzymać egzekucję?

Powództwo o pozbawienie tytułu

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2006

Autorskie prawa majatkowe do utworu literackiego

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. Zgodnie z art. 36 ustawy majątkowe prawa autorskie gasną z upływem lat siedemdziesięciu: od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 445  |  446  |  447  |  448  |  449 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.