Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24896 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Darowizna części majątku współnego pomiędzy małżonkami wymaga powstania rozdzielności majątkowej

. w ten sposób, że współwłasność zostanie nieodpłatnie zniesiona na rzecz Pani siostry lub poprzez darowiznę przysługującego udziału w mieszkaniu). Po zniesieniu współwłasności (darowiźnie), Pani siostra zawiadamia spółdzielnie mieszkaniową o tym

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Naprawienie szkody przez developera w związku z nieterminowym oddaniem lokalu mieszkalnego

do użytku. Od miesiąca jestem zwodzona obietnicami złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zamieszkanie. W piątek obiecali, że złożą w poniedziałek, w poniedziałek, że w środę, a dziś się okazało, że dopiero w kolejny poniedziałek. Umowa przedwstępna

Słowa kluczowe: developer, umowa developerska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008

Cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu nie zwalnia od jego spłaty

, ponosi on odpowiedzialność względem banku (jako nabywcy wierzytelności) za takie działanie. Bank oczywiście może z tytułu dokonanej cesji żądać zapłaty przysługujących Panu środków o ile są one wymagalne (termin ich płatności nadszedł), jednakże jeżeli

Słowa kluczowe: cesja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

Fałszerstwo lub poświadczenie nieprawdy

mogło stanowić ciężkie naruszenie tych obowiązków skutkujące rozwiązaniem umowy o pracę, co oczywiście nie wyklucza zastosowania kary dyscyplinarnej przewidzianej przez przepisy Prawa pracy. Porady prawne / Pomoc prawna

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2008

Reklamacja uszkodzonej przesyłki a miejsce spełnienia świadczenia przez sprzedawcę

stwierdzono. Za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki poleconej - w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Komornik może dokonać zajęcia rzeczy ruchomych jeżeli dłużnik jest w ich współposiadaniu

miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 kwietnia 2009

Można dokonać także sprzedaży udziału w samochodzie

Jutro mam dokonać zakupu samochodu. Ze względu na to, iż nie posiadam całej gotówki na zakup sprzedawca (osoba prywatna) zgodził się abym zapłaciła w dwóch ratach. Umówiliśmy się, że notarialnie spiszemy oświadczenie o tym, iż do określonego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2009

Interctyza zamiast darowizna na rzecz współmałżonka

nieruchomości, co wynika z treści art. 33 pkt. 1 k.r.o., zgodnie z którym, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, Obecnie Pańska żona mogłaby jedynie mieć roszczenie o zwrot nakładów

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2009

Zapłacisz nawet za 1 dzień braku obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - OC

zapłaty w kwocie 1000 zł. Czy można jakoś odwołać się od tej zapłaty lub ją pomniejszyć, ewentualnie czy można założyć sprawę w sądzie i czy jest szansa na jej wygranie.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2010

Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności za jazdę pod wpływem alkoholu

wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Ponadto zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub grzywny nie stosuje się wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim; sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 … 443  |  444  |  445  |  446  |  447 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.