Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24899 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo przejazdu przez cudzą nieruchomość ustanawiane jest za wynagrodzeniem

Decyzją Urzędu zagwarantowano nam (czterem właścicielom przyległych posesji) swobodny (i jedyny) dojazd do garaży. Wybudowano nawet drogi dojazdowe. Później od wydanej decyzji dowiedzieliśmy się o, że pewna Spółdzielnia Mieszkaniowa jest prawnym

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Rada szkoły a rada rodziców to odrębne instytucje działające w szkole lub placówce oświatowej

Jestem członkiem rady rodziców w jednej ze szkół. W ubiegłym roku poprzednia rada rodziców złożyła na ręce kierownictwa szkoły podanie o utworzenie rady szkoły. Kierownictwo działało na zwłokę i rada szkoły nie powstała. W listopadzie ub. roku

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Zmieniając ubezpieczyciela ubezpieczenia OC nie zapomnij wypowiedzieć umowy ubezpieczenia

wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Czy w związku z upływem 3 lat oraz trudności z udokumentowaniem wypowiedzenia, żądanie jest zasadne?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku, o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów

Jestem wspólnikiem spółki jawnej wraz z dwoma innymi osobami. Wspólnicy jednak dokonują pewnych czynności niezgodnych z ustawą o rachunkowości. Mimo mojego sprzeciwu, forsują na ślepo decyzje szkodliwe dla spółki. Grożą także rozwiązaniem spółki

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 grudnia 2009

Do zachowku doliczone są także darowizny dokonane na rzecz innych osób

roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Dokonane darowizny co do zasady są doliczane do wartości masy spadkowej, potrzebnej dla obliczenia należnego zachowku. Nie dolicza się jednak do

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2010

W przypadku dokonywania oględzin przez nadzór budowlany należy dopuścić do nich wszystkie strony postępowania

dowodzie (art. 79 § 1 k.p.a.). O terminie wizji lokalnej każda ze stron musi być powiadomiona, co najmniej na siedem dni przed terminem w celu umożliwienia jej wzięcia udziału w tej czynności oraz przygotowania się do niej. W toku przeprowadzania wizji

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 marca 2010

Zniszczenie cudzego dokumentu, może stanowić przesłankę odpowiedzialności karnej

określona osoba nie ma prawa rozporządzać. Należy zaznaczyć, że w opisanym przepisie nie chodzi o dokument w potocznym tego słowa znaczeniu, lecz na gruncie prawa karnego. Dokumentem na gruncie prawa karnego jest przedmiot, który samoistnie

Słowa kluczowe: dokument, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2010

Pracodawca, który nie zawrze z pracownikiem umowy na dokształcanie, nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów w razie rozwiązania umowy przez pracownika

W 2009 roku podjęłam studia podyplomowe, za które zapłacił zakład pracy. W związku ze studiami nie została podpisana żadna umowa lojalnościowa między mną a pracodawcą. W tym roku złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Likwidacja spółki jawnej - obowiazki likwidatorów i wspólników związane z likwidacją

, wówczas nie ma konieczności sporządzania całego sprawozdania finansowego, przygotowuje się wówczas tylko bilans zamknięcia. Bilans sporządza się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Stanowi on syntetyczne zestawienie w ujęciu wartościowym

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2010

Znęcać psychicznie można się także nad osobą obcą

miarodajne jest hipotetyczne odczucie wzorcowego obywatela, tzn. człowieka o właściwym stopniu socjalizacji i wrażliwości na krzywdę drugiej osoby. Ze względów pojęciowych nie można mówić o znęcaniu się, gdy zachowanie się sprawcy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 maja 2010
« Poprzednia 1 … 411  |  412  |  413  |  414  |  415 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.