Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24897 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skutki nie stawienia się świadka na rozprawię sądowej

zatem mieszka Pani w miejscowości położonej np. 200 km od miejsca rozprawy sądowej, powinna Pani powiadomić wzywający sąd o ewentualnych trudnościach komunikacyjnych i usprawiedliwić tym samym swoje niestawiennictwo (w przeciwnym wypadku naraża się Pani

Słowa kluczowe: rozprawa sądowa, świadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 1 lutego 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Odpowiedzialność współmałżonka za długi związane z działalnością gospodarczą współmałżonka

gospodarczej, ale nie mieliśmy rozdzielności majątkowej. US oraz ZUS do tej pory również nie występował do mnie o zapłatę zaległości podatkowych. Bardzo się martwię, kto i kiedy może się domagać ode mnie spłaty długów męża. Wiem, że istnieje taki termin jak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Podatek dochodowy od spadku otrzymanego od osoby obcej

musi Pan zapłacić podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstał przy nabyciu majątku w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Odpowiedzialność administratora serwisu internetowego za publikację treści pomawiającą osobę trzecią

internetowy lub forum internetowe jest także prasą w rozumieniu Prawa prasowego, gdyż stanowi środek masowego przekazu, o którym mówi ustawodawca. Odpowiedzialność prawna wydawcy lub administratora serwisu odbywa się na zasadach ogólnych, z tym

Słowa kluczowe: pomówienie, zniesławienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 kwietnia 2008

Spłata kredytu mieszkaniowego nie jest przeznaczeniem środków ze sprzedaży mieszkania na zakup innego mieszkania

dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (dalej ustawa). Celem ustawodawcy jest umożliwienie po pierwsze pozbycie się przez gminę nadmiernej ilości lokali, którymi gminy nie są w stanie zarządzać, przy jednoczesnym udzieleniu bonifikaty

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 maja 2008

Znaczenie winy przy rozwodzie

zawsze. Mąż jest winny rozpadu małżeństwa, nie ma co do tego wątpliwości. Nie wiem co robić, czy zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie i podziału majątku, czy tez próbować udowodnić jego winę (jako dowód mam maile z jego poczty). Czy w drugim

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2008

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

, ich córka, a moja siostra sprzedała osobie trzeciej. Czy istnieje jakaś możliwość odzyskania tej działki od osoby trzeciej, odnosząc się do tego, że mama nic o owej darowiźnie nie wiedziała? Czy wedle prawa mama jest nadal współwłaścicielem tej

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2009

Żądanie alimentacyjne nie może być przesłane mailem

Mój mąż ma nieślubne dziecko w Niemczech. Dziecko ma obecnie 20 lat i jest wraz z matką rdzennym obywatelem Niemiec. W czasie, kiedy dowiedziałam się o jego istnieniu, mąż powiedział, że po narodzinach dziecka i po ustaleniu ojcostwa (nie mamy

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lutego 2009

Zajęcie rachunku bankowego spólki cywilnej na mocy tytułu wystawionego jedynie na jednego wspólnika

obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Przepisy o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2009

Wykupione mieszkanie spółdzielcze w czasie trwania małżeństwa co do zasady stanowi majątek współny małżonków

wszystkim chodzi o prawa majątkowe) wskazuje się nabycie prawa własności rzeczy, gdy umowa zobowiązująca (także umowa przedwstępna) została zawarta przez jednego z małżonków przed powstaniem wspólności, a umowa rozporządzająca (lub umowa przyrzeczona) już w

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 406  |  407  |  408  |  409  |  410 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.