Kalendarz przedsiębiorcy: 15-10-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24896 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jazda pod wpływem alkoholu a stan wyższej konieczności

o bezpośrednim niebezpieczeństwie muszą zachodzić okoliczności tego rodzaju, że występuje realne i obiektywne prawdopodobieństwo wystąpienia określonego skutku negatywnego. Reasumując, aby w opisanym stanie faktycznym można mówić o stanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Telekomunikacja Polska SA w elektronicznym postępowaniu upominawczym uzyskała nakaz zapłaty. Ja chcę wnieść pismo - oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia z art. 117 k.c. Nie mogę wnieść tego pisma drogą elektroniczną ponieważ nie ma

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 września 2010

Z pokwitowania zapłaty wynika fakt dokonania zapłaty

świadczą o bałaganie finansowym w spółdzielni? Moim zdaniem jeżeli istniały jakieś zaległości to mogłyby być zsumowane w całości przy końcowej spłacie i w odpowiednim procencie umorzone przy ostatecznym rozliczeniu? Jak powinienem postąpić?

Zgodnie z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 kwietnia 2011

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uiszczania należności publicznoprawnych

gospodarczej. Jednakże zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, wprowadzone zostały zasady ewidencji podatników, płatników podatków, a także płatników składek na ubezpieczenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 lipca 2011

Ustanowienie zarządu nieruchomością wspólną

współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

W razie zmiany prawa należy stosować zasadniczo nowe prawo

art. 40, który mówi o przedawnieniu szkody po upływie 3 lat od ujawnienia szkody.

W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co do reguły intertemporalnej należy uznać za przejaw jego woli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Wykorzystanie cudzego znaku towarowego w celach komercyjnych bez wymaganej zgody jest zabronione

zarabia pieniądze?

Z opisu stanu faktycznego wynika, że odpowiedź sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy umieszczenie filmiku z logiem znajdującym się na towarze producenta nie narusza praw innych osób. Rozumiem, że chodzi w tym wypadku o fakt

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Jak wyegzekwować od skazanego zobowiązanie do naprawienia szkody

mieszkaniu konkubenta, pracuje dorywczo m.in. w agencji towarzyskiej i pobiera zasiłek z pomocy społecznej. Rozważam podjęcie niż. wym. kroków prawnych i proszę o opinię, które z nich rokują sukces a które należy zaniechać. Zależy mi na zwrocie ukradzionej

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2007

Uniknięcie wykonania kary pozbawienia wolności

W 2004 roku zostałem oskarżony o przestępstwo 284 §1 kk. Szkoda jaką wyrządziłem i do której się przyznałem opiewała na kwotę 10 tys. zł. W trakcie tego czasu otrzymałem dozór kuratora i wpłaciłem na konto pokrzywdzonego niestety tylko ok. 1.500

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 kwietnia 2007

Podatek od darowizny mieszkania

ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 maja 2007
« Poprzednia 1 … 404  |  405  |  406  |  407  |  408 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.