Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24899 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uprawnienia strony umowy przedwstępnej w razie nie zawarcia umowy przyrzeczonej

W październiku 2007 roku zawarłam umowę cywilną o kupno działki. Właściciel zmarł. Żona przeprowadziła sprawę spadkową na siebie i dwoje nieletnich dzieci. Obecnie sąd nakazał jej wyznaczyć kuratora dla dzieci, w związku z tym, że ma już dosyć

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Spółdzielnia mieszkaniowa musi wykazać przesłanki kalkulacji czynszu

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku, członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Umowa darowizny nie jest tożsama z umową dożywocia w świetle prawa do uzupełnienia zachowku

, którą miała sprawować córka (siostra mojego męża). Siostra męża zmarła w ubiegłym roku. Wnuk w tym roku kończy 18 lat. Mąż niczego nie wiedział, ani nie podpisywał i o tym, że jego siostrzeniec jest właścicielem mieszkania jego matki dowiedział się

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2008

Darowizna udziału w nieruchomości odziedziczonej dokonana przez dzieci na rzecz matki

postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (koszt 50 zł) oraz po dokonaniu działu spadku, który może nastąpić w formie aktu notarialnego (lub w postępowaniu sądowym o dział spadku), dokonać darowizny na rzecz matki. W postępowaniu sądowym o dział spadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2008

Służba w obcej armii jest przestępstwem

Przebywam w USA od kilku lat. Mam zieloną kartę, a w tym roku dostałem się do armii USA. Obiecywali mi tam, że będzie mógł po skończeniu szkolenia starać się juz o obywatelstwo i ściągnąć do siebie moją rodzinę. Niestety okazało się, że okłamano

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2008

Zmiana obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko - po nowelizacji prawa rodzinnego

dziecko otrzymuje rentę socjalną?

Obecnie nastąpiła nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kro). Po dokonaniu nowelizacji ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku, o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2009

Przedawnienie wykonania kary pozbawienia wolności

odsiedzieć resztę kary, ale tego nie zrobiłem. Jak w tym przypadku wygląda moja sytuacja, jeżeli chodzi o przedawnienie wykonania kary?

Zgodnie z art. 103 § 1 pkt. 2 k.k. nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 30 lipca 2009

Koszty podziału i przeniesienia własności nieruchomości

Rodzice chcą podzielić działkę ok 30 ar na pół i przepisać (darować) jedną część mi, drugą siostrze. Jedna część wyceniona jest na ok. 110 tys. zł a druga wyceniona jest na ok. 60 tys. zł. W zapisie ma znaleźć się notka o tym, że dożywotnio

Słowa kluczowe: podział nieruchomości
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami

faktycznym może nosić uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, polegającego na przywłaszczeniu sobie powierzonych rzeczy. Sam podziału majątku dorobkowego można dokonać na dwa sposoby: w sądzie - w postępowaniu o

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2009

Odpowiedzialność pełnomocnika w przypadku zawierania umowy kredytu

Jestem pełnomocnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezes jest na urlopie i prosi mnie o podpisanie umowy kredytowej. Czym skutkuje mój podpis? Czy istnieje niebezpieczeństwo, że poniosę odpowiedzialność finansową w przypadku

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2009
« Poprzednia 1 … 395  |  396  |  397  |  398  |  399 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.