Kalendarz przedsiębiorcy: 25-07-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24846 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przypozwanie i zabezpieczenie powództwa

czynienia z instytucją przypozwania. Strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 maja 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Renta planistyczna

płacenia renty planistycznej? Czy jest jakiś legalny sposób aby uniknąć płacenia renty planistycznej?

Kwestia renty planistycznej uregulowana została w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2007

Reklamacja wystawionej faktury

usługi są rozliczeniami gospodarczymi. Nie mają tu zastosowania przepisy o rękojmi, czy też postępowaniu reklamacyjnym. Opisany przez Pana stosunek prawny jest stosunkiem zlecenia. Zawarta pomiędzy Panem a firmą umowa powinna szczegółowo określać

Słowa kluczowe: przedsiębiorca, reklamacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2007

Rzeczoznawca sporządzając operat szacunkowy dokonuje ustalenia wartości nieruchomości

administracją. Czy rzeczoznawca ma prawo podwyższyć wartość lokalu ze względu na podniesienie standardu po remoncie?

Zgodnie z art. 149 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, przepisy tej ustawy stosuje się do

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 listopada 2009

Obowiązek zapłaty wyrównania kosztów ogrzewania

, przedpokój prawdopodobnie nigdy nie został ujęty. W zeszłym miesiącu moi rodzice wystąpili do gminy z wnioskiem o wykupienie lokalu mieszkalnego. Lokal przemierzono raz jeszcze tym razem włączając do powierzchni mieszkania zaadaptowaną część lokalu. Zakład

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2007

Warunkowe zawieszenie odroczonej kary pozbawienia wolności

bym ewentualnie poprosił o pomoc w tej sprawie?

Zgodnie z art. 152 § 3 kkw (kodeks karny wykonawczy), odroczenie kary pozbawienia wolności może być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku, chyba że chodzi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 czerwca 2007

Blokada rachunku papierów wartościowych jako zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank

W 2006 roku zawarłem umowę kredytowa z bankiem, pod zabezpieczenie moich akcji na giełdzie, o wartości ok. 70 tys. zł. Pozwoliło mi to na zaciągniecie kredytu w wysokości 100 tys. zł. Umowa określała, że poniżej 130 % całej kwoty, bank nie reaguje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2007

Majątek wspólny powstały w czasie trwania konkubinatu

, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. W przypadku konkubinatu, nie możemy mówić o powstaniu współwłasności między partnerami podobnej do małżeńskiej, w której istnieje

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 sierpnia 2007

Zapłata dla byłego współmałżonka za zwaloryzowaną część wkładu mieszkaniowego

tam mieszkam od chwili zasiedlenia mieszkania to jest od 1978 r. Obecnie staram się o wykup mieszkania od spółdzielni. Wobec tego czy jestem cos winny byłej żonie czy też nie, gdyż Pani prawnik w spółdzielni twierdzi, że była żona ma prawo do części

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 września 2007

Alimenty z odprawy emerytalnej

firmie twierdzi, że nie muszę. Natomiast moja była małżonka dowiedziawszy się o mojej decyzji twierdzi, że muszę. Jeśli tak to dlaczego? Przepracowałem 47 lat. Z tego więcej jak połowa obejmuje okres, kiedy jeszcze nawet nie znałem swojej byłej żony

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2007
« Poprzednia 1 … 353  |  354  |  355  |  356  |  357 … 2485 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.