Kalendarz przedsiębiorcy: 20-08-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24867 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Oskarżyciel posiłkowy lub powództwo z oskarżenia prywatnego

Jestem powódką w sprawie o ochronę dóbr osobistych przeciwko proboszczowi, Na zabytkowym cmentarzu zlikwidowano grób, nagrobek oraz szczątki doczesne mojej babki, a na tym miejscu pochowano inną osobę. W I instancji przegrałam i złożyłam apelację

Słowa kluczowe: oskarżyciel, powód, powództwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zbycie mieszkania wykupionego od gminy

mieszkania na rzecz siostry jednego dnia, czy tych formalności można będzie dokonać dopiero po określonym prawnie terminie?

Obecnie ma nastąpić zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami. Projekt ustawy zakłada w art. 1 pkt. 21 noweli, że przepisu o

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 września 2007

Podział wspólnego domu

orzekła o nienaruszalności konstrukcji budynku w wyniku podziału pionowego. Dom jest usytuowany centralnie na gruncie, który też chcemy podzielić zgodnie z podziałem domu, jednakże drugi współwłaściciel twierdzi, że po podziale w pionie powstaną dwa paski

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2007

Przedawniony dług w spadku

Po ośmiu latach od śmierci mojego ojca otrzymałem informacje pisemną od firmy BEST, która zajmuje się ściąganiem wierzytelności - wynikającej z umowy pożyczki. Firma ta pisze, że w związku z otrzymaną informacją o zgonie ojca, zobowiązanego do

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 października 2007

Sprostowanie błędnego podziału nieruchomosci

Błędnie naliczono 14 lat temu udziału w nieruchomości, w gruntach wspólnych mieszkania. Przy okazji wejścia w życie ustawy o możliwości uwłaszczenia lokatorów na preferencyjnych warunkach, okazało się, iż suma wszystkich udziału nie równa się 100

Słowa kluczowe: księga wieczysta
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Renta rodzinna podlega egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika

?

Zgodnie z art. 831 § 1 pkt. 6 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), nie podlegają egzekucji świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551

Słowa kluczowe: renta, zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 maja 2010

Dwa razy zawarta umowa ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów

za złożone z chwilą gdy doszło do tej osoby, a więc do PZU i w taki sposób, żeby mogła się zapoznać z treścią. Jak napisali - biorąc pod uwagę, iż pana oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia wpłynęło do inspektoratu PZU w dniu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2007

Utrata nieruchomości na rzecz stowarzyszenia

Od wielu lat użytkuję działkę rolną na podstawie przydziału w oparciu o Kartę Nauczyciela. Kilka lat temu ktoś wpadł na pomysł aby w sądzie zarejestrować stowarzyszenie użytkowników działek rolnych. Agencja rolna zawarła ze stowarzyszeniem umowę

Słowa kluczowe: stowarzyszenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Podatek od odpłatnego najmu nieruchomości

uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, może pan skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym. Zgodnie bowiem z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej p.d.o.f.), podatek

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2008

Podniesienie czynszu przez spółdzielnie musi mieć uzasadnienie

. Dlaczego więc mam partycypować w stratach? Czy jest w jakiś sposób uregulowane w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych tak, żebym mogła powołać się na jakiś artykuł i zakończyć sprawę? Dodam, że mieszkanie kupiłam w 2006 roku a straty dotyczą lat 2002

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 marca 2008
« Poprzednia 1 … 347  |  348  |  349  |  350  |  351 … 2487 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.