Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24897 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykup mieszkania komunalnego przez osobę spokrewnioną z najemcą

Chciałbym zapytać o możliwość wykupu mieszkania komunalnego przeze mnie, w którym głównym lokatorem jest moja ciocia – osoba ubezwłasnowolniona częściowo (jestem jej kuratorem ustanowionym sądownie). W chwili obecnej mamy możliwość wykupienia

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zasiedzenie służebności przesyłu

jest możliwość wystąpienia do sądu o nakazanie usunięcia słupa bądź wynagrodzenia od Zakładu Energetycznego za zajmowaną powierzchnię? Jaki byłby szacunkowo koszt takiej sprawy sądowej?

W opisanym stanie faktycznym możemy mówić o bezumownym

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2009

Zwrot bonifikaty w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego jako spadkobierca testamentowy

bonifikaty udzielonej przy sprzedaży? W akcie notarialnym jest mowa o zbyciu jako sprzedaży, darowiźnie i zamianie, które ogranicza, pod rygorem zwrotu bonifikaty, rozporządzanie przez nabywcę lub jej osoby bliskie mieszkaniem przez okres 5 lat od pierwotnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 września 2009

Służebność przesyłu może zostać zasiedzona przez przeedsiębiorstwo przesyłowe

ubiegać się o jakiekolwiek pieniądze z tytułu niemożliwości wykorzystania danego terenu (działki budowlane), bądź za bezumowne wykorzystanie gruntu. Jeżeli istnieje taka możliwość, to od czego zacząć?

Przede wszystkim powinien Pan poznać charakter

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2009

Miejsce postojowe w lokalu niemieszkalnym

garażu, czyli w lokalu niemieszkalnym z dachem i ścianami. Potrzebuje wykładni prawnej jak rozumiany jest lokal niemieszkalny i czy na podstawie cytowanego zapisu należy mi się miejsce w garażu czy na dachu tego garażu. Proszę o interpretacje popartą

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2010

Przedawnienie roszczeń podatkowych a postępowanie karne skarbowe

, zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2011

Koszty związane z egzekucją ponosi dłużnik

brak umowy najmu. Gmina skierowała sprawę do sądu o eksmisję z tyt. posiadania tytułu prawnego do innego lokalu w tym samym mieście. W 2000 roku kupiłam dom do remontu i poinformowałam gminę o aktualnym adresie do korespondencji. W sierpniu 2011 roku

Słowa kluczowe: dłużnik, egzekucja, eksmisja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2011

Spłata kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości należącej do osoby trzeciej

przez ostatnie lata dokonywałem remontu domu i płaciłem wszystkie rachunki. Czy może nas wyrzucić i czym mam szansę odzyskać jakoś pieniądze?

Każda osoba, która jest właścicielem może decydować o swojej własności, w tym decydować o tym kto

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 1 grudnia 2011

Zarząd może odpowiadać za zobowiązania spółki swoim majątkiem

Jestem członkiem zarządu w sp. z o. o. która ma kłopoty finansowe i została wpisana do KRD z powodu zaległości w ZUS i US. Co możemy z tym zrobić, czy możemy wystąpić o postępowanie układowe? Czy jest inne rozwiązanie, co nam grozi jako zarządowi

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2012

Naprawienie szkody przez ubezpieczyciela nie musi oznaczać wypłaty środków pieniężnych

, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. O zakresie ubezpieczenia decyduje nie tylko sama umowa (polisa) ale także Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które stanowią jej uzupełnienie. W opisanym stanie faktycznym, szczegółowe warunki związane z

Słowa kluczowe: MTU, naprawienie szkody, OC, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 345  |  346  |  347  |  348  |  349 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.