Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24899 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odrzucenie apelacji z powodu błedów adwokata

sąd okręgowy. Natomiast sąd okręgowy poinformował mnie, że akta sprawy zostały przekazane do archiwum, albowiem sąd zobowiązał mojego adwokata z urzędu do uzupełnienia braków apelacji. Mój pełnomocnik potwierdził doręczenie mu zarządzenia sądu o

Słowa kluczowe: adwokat, apelacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Miejsce wykonywania pracy przez pracownika

W Polsce zawiązała się spółka, która rozpoczęła budowę fabryki. Termin zakończenia budowy przypada na początek 2008 roku. Udziałowcami firmy są Włosi, którzy w swoim kraju prowadzą już firmę o takim samym profilu, jaka powstanie w Polsce

Słowa kluczowe: miejsce pracy, prawo pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2007

Brak podpisu na zażaleniu

uwzględnione przez sąd?

Brak podpisu na zażaleniu jest brakiem formalnym. Sąd z urzędu powinien wezwać składającego zażalenie o usunięcie tego braku w określonym terminie, pod rygorem oddalenia zażalenia z uwagi na braki formalne. Wynika to wprost

Słowa kluczowe: zażalenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 grudnia 2007

Zaległy podatek od spadku

dniu lutym 2008 roku otrzymałem z urzędu skarbowego pismo ze zostało wszczęte postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nabycia spadku. Proszę o odpowiedz co do mojej sytuacji. Kiedy mija przedawnienie. W Urzędzie Skarbowym byłem i mam wypełnić PITSD

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Odsetki od podwyższonych alimentów

Zostałem pozwany o podwyższenie alimentów. Sąd zasądził podwyższone alimenty wyrokiem i zasądził też wyrównanie alimentów wstecz. Jeśli chodzi o kwotę wyrównania za styczeń zapłaciłem ją proporcjonalnie za 3 dni (od dnia wskazanego w wyroku), a

Słowa kluczowe: alimenty, odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Wymeldowanie i eksmisja z mieszkania

jeśli dobrowolnie się z niego nie wyprowadzę?

Zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu

Słowa kluczowe: eksmisja, obowiązek meldunkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2008

Nie można bez powodu lokatora pozbawić dostępu do wody

?

Kwestie związane z zaopatrzeniu w wodę określa Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej u.z.w.). Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia

Słowa kluczowe: lokal, lokal komunalny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 marca 2008

Nabycie własności w wyniku zasiedzenia daje pełne prawo rozporządzania rzeczą przez właściciela

własnością. Nie ma żadnych ograniczeń w zbywaniu jej. Oczywiście nie dotyczy to kwestii podatku dochodowego, który może zostać naliczony w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2008

Zameldowanie byłego współmałżonka na pobyt stały po orzeczeniu rozwodu

, sąd rozwiązał małżeństwo, jednocześnie ustalając sposób korzystania przez strony ze wspólnego mieszkania (de facto z mieszkania służbowego). Po otrzymaniu wyroku, była współmałżonka pracownika zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na stały meldunek

Słowa kluczowe: zameldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Akt Własności Ziemi stanowi podstawę do ujawnienia własności w księdze wieczystej

. chłopskie umowy), co nie było wystarczające. Państwo nie mogło tolerować takie sytuacji, dlatego też w dniu 26 października 1971r. Sejm uchwalił ustawę o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27 poz. 250 ze zm.), która weszła w życie w dniu 4

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008
« Poprzednia 1 … 319  |  320  |  321  |  322  |  323 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.