Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24898 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wkład wspólnika do spółki cywilnej w postaci świadczenia usług, nie stanowi wykonania zlecenia bez wynagrodzenia

świadczeniem stanowiącym przedmiot stosunku zobowiązaniowego zrodzonego przez umowę spółki w rozumieniu art. 353 k.c. Zastosowanie przepisów o zleceniu (na podstawie art. 750 k.c.) może być jedynie stosowane w przypadku umów o świadczenie usług nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Prawo do zachowku w przypadku darwoziny

spadkobrania ustawowego (chyba, że jest trwale niezdolny do pracy lub nieletni, wówczas roszczenie o zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego). Wówczas spadkobiercy temu przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 sierpnia 2009

Nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa podlegającej ochronie rezerwatowej

nieruchomości przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, która stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. Z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2009

Pełnomocnictwo udzielone przez burmistrza

. Umocowanie takie nie może być uznane za naruszenie, czy też obejście prawa. Jak wynika z treści art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym, wójt (także burmistrz i prezydent – w myśl art. 11a ust. 1 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zgoda na wykonywanie prawa zależnego

1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Prawo autorskie), twórca utworu (autor), może przenieść autorskie prawa majątkowe na osoby trzecie na podstawie umowy. Prawa majątkowe są zbywalne, w przeciwieństwie do prawa osobistych, które nie

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 stycznia 2010

Grożenie drugiej osobie stanowić może przesłankę przestępstwa groźby karalnej

wejściowych do firmy, w której pracuję. Otrzymujemy także telefony z pogróżkami od tej osoby oraz od innych osób przez nią nasłanych. W jaki sposób mogę ukrócić ten proceder, który niestety ma wpływ na moje codzienne życie. Gdzie się mam udać o pomoc

Słowa kluczowe: groźba
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 lutego 2010

Przeglądanie prywatnych dokumentów i korespondencji jest przestępstwem

wszystkim znajomym oraz rodzinie. Działania te miały zdyskredytować córkę w oczach znajomych i rodziny, czym naruszył jej dobra osobiste. Proszę o analizę sytuacji, dalszych kroków prawnych i odpowiedź czy powyższe dane ściągnięte w taki sposób mogą być

Słowa kluczowe: tajemnica
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 kwietnia 2010

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku

może to zająć, pomimo tego, że nie było jeszcze sprawy o podział spadku i nikt nie zdecydował jeszcze co zabiera i czy w ogóle przyjmie spadek?

Dział spadku nie stanowi podstawy do ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy z tytułu ewentualnej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2010

Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca dziecka z powodu zaniedbywania swoich obowiązków

-wychowawczej), a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem. W opisanym stanie faktycznym możemy mówić o przesłance zaniedbywania obowiązków względem dziecka. Przepisy prawa nie określają precyzyjnie obowiązków względem dziecka, które

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2010

Biorący w użyczenie lokal mieszkalny może go bez zgody użyczającego wynająć

jej pożytków (użytkowanie). Z powyższego przepisu wynika, że może Pan zawrzeć z właścicielem mieszkania umowę o użytkowanie przedmiotowego mieszkania, które dalej będzie Pan mógł wynająć i pobierać należy czynsz. Kodeks cywilny nie zastrzega dla

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2010
« Poprzednia 1 … 315  |  316  |  317  |  318  |  319 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.