Kalendarz przedsiębiorcy: 15-10-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24896 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy

?

Musi Pan ponownie złożyć pisemnie oświadczenie o skorzystaniu z prawa o odstąpieniu od umowy. Wraz z odstąpieniem od umowy (aby było ono skuteczne) musi Pan dokonać zapłaty odstępnego. Odstępne jest ściśle powiązane z prawem odstąpienia i w oderwaniu od

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Samoistny posiadacz może nabyć nieruchomość przez zasiedzenie

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej prawa do posiadania gruntu. Działka o której mowa prawnie należy do nieżyjącej od 13 lat siostry mojej babci, która od 1918 roku mieszkała w USA. Opłata podatkowa od tej nieruchomości przychodzi na mój

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2009

Zawarcie umowy przez telefon jest prawnie skuteczne i rodzi obowiazek zapłaty wynagrodzenia

Niedawno do mnie jako właściciela firmy zadzwoniła telemarketerka z portalu internetowego w sprawie aktualizacji danych oraz przedłużenia abonamentu na kolejny rok. Reklamą w firmie zajmuje się inna osoba i myślałem, że chodzi o przedłużenie

Słowa kluczowe: umowa, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010

Legalizacja samowoli budowlanej wymaga wydania decyzji i spełniania wymogów ustawowych

mierze nie dokonuje zalegalizowania samowoli budowlanej. W tym zakresie władny jest jedynie organ administracyjny, który ma kompetencję w zakresie nadzoru budowlanego. O tym czy samowola taka może być zalegalizowana rozstrzygają przepisy ustawy z dnia 7

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 września 2011

Dłużnik banku po wszczęciu windykacji ma możliwość zawarcia ugody z bankiem

. Dzisiaj otrzymaliśmy zawiadomienie z banku o przesłaniu sprawy do sądu z wnioskiem o nadanie na bankowy tytuł klauzuli wykonalności. Nie widzę możliwości złożenia zażalenia na to działanie banku, bo wszystko jest zgodnie z prawem. Boję się egzekucji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2014

Wcześniejsza emerytura i świadczenia przedemerytalne

. Pytanie moje to, kiedy mógłbym przejść na wcześniejszą emeryturę lub świadczenie przedemerytalne? Czy mam jakiekolwiek możliwości i jeżeli tak to jakie i na jakiej podstawie prawnej?

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2007

Windykacja należności czyli jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

rygorystyczne pod tym względem. O wypełnieniu weksla należy poinformować dłużnika i wezwać go do wykupu. Gdy dłużnik weksla nie wykupił w zakreślonym terminie, nie pozostaje nam nic innego jak skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Konieczne jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2006

Ochrona wizerunku osoby

zakresie informacji o prowadzonych kursach jest publikowana informacja wraz ze zdjęciem męża jakoby był prowadzącym kurs. Kurs odbywał sie od października do grudnia br. Po pierwsze było to wprowadzenie w błąd potencjalnych uczestników co do prowadzących

Słowa kluczowe: wizerunek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 grudnia 2009

Ustanowienie drogi koniecznej

jedno czy ustanowiona była służebność drogi koniecznej na rzecz Pana działek czy nie, bo jeśli była to ma Pan roszczenie o umożliwienie Panu wykonywania Pana prawa w postaci przechodu czy przejazdu przez nieruchomość obciążona prawem. Służebność –jeśli

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006

Ważność testamentu po ubezwłasnowolnieniu osoby

po to aby opłacić koszty pobytu cioci w domu opieki co nie jest prawdą, gdyż ciocia ma rentę, która wystarcza na opłaty. W sądzie toczy się obecnie sprawa o unieważnienie zgody na zbycie mieszkania. Chcę domagać się odszkodowania za pozbawienie mnie

Słowa kluczowe: testament, ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2006
« Poprzednia 1 … 312  |  313  |  314  |  315  |  316 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.