Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24898 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sąsiad nie zawsze może żądać usunięcia ogrodzenia postawionego na jego gruncie

geodezyjne i kartograficzne, w opisanym przypadku należało dokonać r ozgraniczenia nieruchomości, które ma na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Umowy dzierżawy nie może dotyczyć każdej rzeczy

wiedział o umowie i że nie będzie jej respektował oraz ją wypowie. Czy mogę liczyć w takim przypadku na roszczenie z tytuły utraconej korzyści?

Zgodnie z treścią art. 693 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 marca 2011

Spłata długów z poprzedniego małżeństwa

nie z AC, po czym zwróciło się z żądaniem zwrotu wypłaconego odszkodowania. Cala sprawa ciągnęła się dość długo. W trakcie trwania tych przepychanek z PZU, małżonka zginęła w wypadku samochodowym. Ubezpieczyciel poprosił o akt zgonu, po czym całą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 października 2006

Kara za jazdę na gapę przedawnia się z upływem roku

Dostałem pozew z sądu obejmujący zapłatę kary za jazdę bez biletu. Kara była nałożona na mnie ponad 2 lata temu, czy muszę zapłacić tą karę wraz z kosztami sądowymi, czy nie przedawniła się ta kara? Ile wynosi okres przedawnienia? Czy po

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2013

Podział wykupionego mieszkania pomiędzy małżonkami

osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 listopada 2007

Udział w majątku wspólnym małżonka wynosi co do zasady połowę

. Każdy z małżonków z ważnych powodów może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lutego 2009

Zastrzeżona kara umowna

przez dłużnika, przepis art. 482 k.c. w zakresie kary umownej zastępuje art. 471 k.c. (kodeksu cywilnego). Z tego też powodu zasadne jest ustalenie, że kara umowna nie jest należna w każdym przypadku naruszenia przez dłużnika istniejącej więzi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2012

Nieuczciwa firma budowlana

ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Reasumując, jeżeli nie dojdzie Pani do porozumienia z wykonawcą remontu, może Pani albo oczekiwać na skierowanie przez tego wykonawcy sprawy na drogę sądową albo sama wnieść pozew, za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Kiedy pracodawca zmniejszy wypłatę

wypłaty należnego wynagrodzenia, a po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w takim wezwaniu, skierować pozew do sądu. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 stycznia 2009

Podział majątku w przypadku umowy małżeńskiej majątkowej

ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 maja 2007
« Poprzednia 1 … 276  |  277  |  278  |  279  |  280 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.