Kalendarz przedsiębiorcy: 15-10-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24896 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kwalifikacja prawna bójki i pobicia

bardziej) gdyż postępowanie przygotowawcze wszczyna się gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa... a jednym z celów postępowania przygotowawczego jest ustalenie czy przestępstwo zaistniało (art. 297 § 1 pkt. 1 kpk - Celem postępowania

Słowa kluczowe: bójka, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 24 stycznia 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Przenieść własność nieruchomości budynkowej można tylko wraz z własnością gruntu, na którym on jest usadowiona

prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Niezbędnym do uznania danego podmiotu za podatnika VAT jest ustalenie, że działa on niezależnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 maja 2010

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed małżeństwem

mogę wystąpić do sądu o wpisanie mnie jako współwłaściciela do księgi wieczystej? Obecnie jesteśmy po rozwodzie, nie mieszkamy w tym domu, który obecnie jest wynajmowany.

Zgodnie z art. 33 pkt. 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), do

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 czerwca 2010

Obdarowany może być zobowiązany do uzupełnienia zachowku

udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). O wielkości zachowku przysługującego uprawnionemu decyduje stan istniejący w chwili otwarcia spadku. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011

Remont nieruchomości wpisanej do ewidencji zabytków wymaga pozwolenia

administracji architektoniczno-budowlanej. Tym samym aby ustalić, czy w przypadku prowadzenia opisanego w stanie faktycznym prowadzenia robót budowlanych wymagane jest ich zgłoszenie czy też pozwolenie na budowę, konieczne jest ustalenie czy

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2014

Darowizna na rzecz osoby, która nie jest uprawniona do zachowku

opisanym stanie faktycznym może być ustalenie czy Pańscy dziadkowie dokonali na Pana rzecz przeniesienia własności nieruchomości na podstawie umowy darowizny (obciążeniowej), czy też umowy dożywocia. Reasumując, naszym zdaniem, o ile nie jest Pan

Słowa kluczowe: darowizna, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Nakłady z majątku wspólnego małzonków dokonane na nieruchomość stanowiącą majątek odrębny małżonka

(gdyż druga część stanowić będzie przy podziale majątek tego małżonka na rzecz, którego dokonano przysporzenia). Jedynie gdyby z ważnych powodów małżonek żądał, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2010

Ulga mieszkaniowa przy nabyciu nieruchomości w drodze dziedziczenia

ustalenia chwili w jakiej wystąpiło zdarzenie powodujące obowiązek podatkowy zapłaty podatku od spadku i darowizn, zależy ustalenie wymiaru zobowiązania podatkowego. W dniu 1 stycznia 2007 roku nastąpiła zmiana ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 września 2010

Podrabianie produktów innego przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej u.z.n.k.), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2010

Brak zgody żony ogranicza odpowiedzialność z majątku wspólnego za długi zaciągnięte przez męża

działalnością gospodarczą mąż odpowiada majątkiem firmy, ale co, jeśli nie jest on wystarczający na pokrycie wierzytelności? Czy jest możliwość, że jakiś wierzyciel wniesie pozew o upadłość męża (jego firmy) i wtedy mieszkanie wejdzie do masy upadłościowej

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 marca 2010
« Poprzednia 1 … 275  |  276  |  277  |  278  |  279 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.