Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24898 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wysokość alimentów na małoletnie dziecko

alimentów. Dopiero w razie sądowego ustalania alimentów, sąd będzie brał pod uwagę uzasadnione potrzeby małoletniego oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego. Wnosząc pozew o alimenty matka dziecka będzie musiała wykazać, jakie są koszty związane z

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Proszę o podanie terminu przedawnienia w sprawie o alimenty na dziecko. W 2001 roku złożyłam pozew o alimenty, a po dwóch latach wydany został wyrok zaoczny, zasądzający alimenty na kwotę 450 zł. Ojciec dziecka płacił cały czas 250 zł zamiast

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 marca 2010

Zawarcie umowy i wykonanie usługi należy udowodnić

Starałam się o kredyt i złożyłam dokumenty do pośrednika. Jednak nie dali rady zająć się moją sprawą i przekazali mój nr telefonu do innej instytucji. Tam załatwili mi kredyt w banku, pobrali prowizję oraz ubezpieczenie itp. Jednak teraz ta Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 listopada 2012

Spółka cywilna jako majątek odrębny małżonków

Mąż chce wnieść pozew o rozwód bez orzekania o winie oraz podział majątku wspólnego za pomocą ugody. Do naszego majątku należy mieszkanie oraz udziały w spółce cywilnej. Mąż chcę połowę mieszkania, a mi zostawi udziały w spółce cywilnej. Chciałabym

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Opodatkowanie zbycia działki rolnej po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego

sprzedaży działki lub jej części (już po przekształceniu jej w działkę budowlaną) będę musiał zapłacić jakieś dodatkowe podatki opłaty?

Kwestie związane ze zamianami przeznaczenia nieruchomości gruntowej określa ustawa z dnia 27 marca 2003 roku, o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 lutego 2008

Rozwiązanie małżeństwa wymaga przeprowadzenia rozprawy

zaniechania orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Wówczas to Sąd orzeka rozwód bez przeprowadzania zbędnego postępowania dowodowego mającego na celu ustalenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego i wyrok rozwiązujący małżeństwo zapada już na

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 grudnia 2013

Aby nie utracić bonifikaty otrzymanej przy wykupie środki ze sprzedaży należy przeznaczyć na zakup mieszkania

, reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami. Co do zasady zgodnie z art. 67 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 listopada 2008

Odpowiedzialność za nielegalny pobór prądu

. Nie wpływa to na dopuszczalność powództwa o ustalenie, że należność ta nie istnieje. W razie cywilnoprawnego sporu między dłużnikiem i wierzycielem brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, że ten spór może rozstrzygnąć skutecznie wierzyciel jakim

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2011

W przypadku nie płacenia abonamentu RTV może być prowadzona egzekucja

opisaną sytuacją wejść mi na emeryturę? Nie osiągam 50% minimalnego wynagrodzenia i nie osiągałam.

Kwestie opłat abonamentowych regulują przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85 poz. 728). Zgodnie z

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Prawo autorskie do programów komputerowych

majątkowych do określonego utworu, konieczne jest ustalenie czy umowa przewiduje taki skutek a także w jakim zakresie (na jakich polach eksploatacji) doszło do przeniesienia autorskich praw majątkowych. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 274  |  275  |  276  |  277  |  278 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.