Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24899 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni może tylko konsument

listem poleconym) o odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Do dnia dzisiejszego nie dostałem potwierdzenia wpłaty zaliczki, chociaż w umowie jest zapisane, że takie potwierdzenie powinienem dostać. Po wielu nieudanych próbach skontaktowania się z

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Poświadczenie dziedziczenia określa krąg spadkobierców

być ustalony w sposób określony przez prawo krąg osób, którym ten spadek przypadnie. W tym celu zasadniczo przeprowadza się przed sądem postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku. Obecnie w określonych okolicznościach, zamiast wnosić do sądu o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Brak zgody małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego a orzeczenie rozwodu

czułam się przez ten cały czas samotna, zdana tylko na siebie. Półtora roku temu poznałam wspaniałego mężczyznę i zakochałam się. Miałam romans, o którym dowiedział się mój mąż. Myślałam, że rozwiedzie się ze mną, że nie będzie chciał mnie już znać

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2007

Podział majątku wspólnego małżonków w postaci wkładu mieszkaniowego

rozdzielności majątkowej z zastrzeżeniem art. 33 Krio. W czasie sądowego postępowania o podział majątku Sąd ustali całość majątku wspólnego, stopień w jakim małżonkowie przyczynili się do jego powstania a następnie podzieli go pomiędzy byłych małżonków

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Podział majątku wspólnego małżonków w wyniku orzeczenia rozwodu

rozdzielności majątkowej z zastrzeżeniem art. 33 Krio. W czasie sądowego postępowania o podział majątku Sąd ustali całość majątku wspólnego, stopień w jakim małżonkowie przyczynili się do jego powstania a następnie podzieli go pomiędzy byłych małżonków

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Wypowiedzenie umowy z operatorem telefonicznym, z uwagi na brak zasięgu sieci telefonicznej

wypowiedzenie). Zasadniczo jeżeli nie widzi Pani możliwości rozwiązania sporu na drodze polubownej, pozostaje jedynie droga sądowa. Operator prawdopodobnie skieruje pozew przeciwko Pani do sądu o zapłatę zaległych rachunków oraz opłaty dodatkowej, a także

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2007

Znaczenie orzeczenia winy przy rozwodzie

do 5 lat od orzeczenia rozwodu. Ponadto w takim przypadku alimentów małżonek może żądać tylko w przypadku, gdy pozostaje on w niedostatku. Jeżeli chodzi o samo ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego, to ocena całego zebranego materiału

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 stycznia 2008

Spółka musi zapłacić podatek od nieruchomości bez wydania decyzji przez gminę

miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Ustawodawca rozróżnia jednak ustalenie obowiązku podatkowego w stosunku do osób fizycznych i innych podatników. O ile w przypadku osób fizycznych, kwestia jest dość jasna

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lutego 2008

Przedawnienie zobowiązań podatkowych z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) obowiązkiem organu podatkowego jest ustalenie czy ponoszone przez podatnika w roku kalendarzowym wydatki znajdowały pokrycia w zgromadzonym mieniu. Jednak to na stronie spoczywa obowiązek

Słowa kluczowe: podatkowe prawo, przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 kwietnia 2008

Prawo współmałżonka do składników objętych współwłasnością ułamkową są takie jak prawa współwłaściciela

z nieruchomości, ma Pani takie same prawa jak Pani współmałżonek posiadający taki sam udział. Winna Pani zabiegać o uczestniczenie w zarządzie wspólnymi nieruchomościami, w szczególności poprzez ustalenie wspólnych inwestycji na nieruchomości, ze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2010
« Poprzednia 1 … 273  |  274  |  275  |  276  |  277 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.