Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24898 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

korzystania z nich w dalszym postępowaniu. Pozew podlega opłacie stosunkowej. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wykonywanie prawa zależnego przy tzw. dziełach towarzyszących

byłoby w pierwszej kolejności zapoznanie się z licencją na dany program komputerowy w zakresie dozwolonego użytku, a nadto ustalenie czy program komputerowy podlegał będzie ochronie prawnej także na gruncie przepisów o ochronie baz danych i Prawa

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Policjant może użyć siły w razie niepodporządkowania się jego poleceniom

sprawdzeniem określonej osoby w bazach danych, gdzie zamieszczone są dane o osobach poszukiwanych. Również legitymowanie prewencyjne stosowane jest w godzinach wieczornych i ma na celu ustalenie tożsamości osób przebywających o określonej porze w określonym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Postępowanie z oskarżenia prywatnego w sprawie karnej

, wyjaśniono mamie, iż może ona złożyć samodzielnie sprawę do sądu, gdyż przestępstwo to nie będzie zgłoszone z urzędu. Mam zatem pytanie, jak i jaki wniosek powinna mama wypełnić oraz o co może się ubiegać w związku z całym zdarzeniem? Jakie są koszty, które

Słowa kluczowe: adhezyjne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Wysokość alimentów w przypadku orzeczenia przez sąd

uszczerbkiem dla zdrowia. Przy ocenie zakresu obowiązku alimentacyjnego - należy brać pod uwagę także usprawiedliwione potrzeby własne zobowiązanego [1] . Reasumując, wnosząc pozew o alimenty na dziecko, matka dziecka powinna wykazać, jakie są

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2010

Ile kosztuje przeprowadzenie postępowania spadkowego

Trzydzieści kilka lat temu zakupiłem grunty o pow. 0,5 ha. Z uwagi na ówczesne przepisy, że aby być właścicielem takiej pow. gruntów, trzeba było mieć uprawnienie rolnicze, grunty te zostały dołączone do gospodarstwa rodziców. Ok. 1990 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2009

Darowizna w postaci pieniędzy na zakup mieszkania, a podział majątku małżonków

męża oznacza, że nie będę rościła sobie żadnych praw do naszego majątku i zrzeknę się ich przed notariuszem. Przede wszystkim chodzi o mieszkanie, które zostało zakupione przez mojego teścia (jak wtedy myślałam, był to prezent). W związku z tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Pozorność jako wada oświadczenia woli

(sprawa trafiła do sądu). Jednocześnie powołują się na pozorność umowy, gdyż pierwotnym nabywcą w momencie podpisywania umowy nie byłam ja, tylko mój brat którego reprezentowałam. Czy możemy mówić tu o pozorności oświadczenia woli, na co powołują się

Słowa kluczowe: pozorność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Małżonek nie ma prawa dowolnego dysponowania skłądnikami majątku wspólnego małżonków

uchylone w razie zmiany okoliczności. Druga możliwość to rozważnie, czy w działaniu małżonka nie zachodzą znamiona przestępstwa przywłaszczenia sobie powierzonego mienia i złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 czerwca 2011

Przesłuchanie z użyciem wariografu jest zakazane

urządzeniem poligraf (wariograf) może być stosowane jako narzędzie ograniczające krąg osób podejrzanych lub ustalenie wartości dowodowej ujawnionych śladów, nie może stanowić w żadnej mierze dowodu, nie może także być użyte w związku z przesłuchaniem osoby. Z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 4 grudnia 2012
« Poprzednia 1 … 271  |  272  |  273  |  274  |  275 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.