Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24914 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział mieszkania własnościowego małżonków po rozwodzie

inaczej. Jeżeli chodzi o równe udziały małżonków w majątku wspólnym, to w myśl art. 43 Krio, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 października 2007

Zmiana stosunków może prowadzić do żądania zniesienia drogi publicznej

które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty

Słowa kluczowe: droga konieczna, służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2008

Jak można wykreślić wpisy w księdze wieczystej nieruchmości

zażądać na piśmie od wierzyciela dokonania wszelkich czynności, które umożliwią Pani wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, z tym zastrzeżeniem, że w razie braku dokonania tych czynności wystąpi Pani z powództwem o ustalenie niezgodności hipoteki ze

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2010

Odszkodowanie za zamowanie lokalu bez tytułu prawnego

wynikające z umowy najmu, wówczas na podstawie art. 189 k.p.c. mogą państwo wnieść powództwo o ustalenie. Zgodnie z tym przepisem powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2011

Rozdzielność majątkowa nie powoduje zwolnienia z długów zaciagniętych przez współmałżonka

Jaka jest moja sytuacja, jak się do tego zabrać jeśli chciałabym przeprowadzić rozdzielność majątkową Jesteśmy małżeństwem ( na razie nie myślimy o rozwodzie), mamy wspólne mieszkanie, samochód osobowy zarejestrowany na syna i męża, wspólne konta

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2011

Żądanie opuszczenia lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy najmu

spłaty należności czynszowych, może Pan skierować pozew o zapłatę zaległych należności wynikających z czynszu do właściwego sądu. W stosunku do osoby zamieszkującej lokal bez tytułu prawnego, właściciel lokalu mieszkalnego może zwrócić się z

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2010

Skutki rozwodu i separacji orzeczonej przez sąd są do siebie zbliżone

sądowa za pozew o rozwód lub o separację wynosi 600 zł. W przypadku orzekania o innych sprawach przez sąd w grę mogą wchodzić kolejne opłaty sądowe. Strona, którą nie stać na ich pokrycie może złożyć do sądu wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej

Słowa kluczowe: rozwód, separacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2006

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy dotyczy także sprzedaży prywatnej

. Proszę o informację, czy powinienem faktycznie oddać pieniądze i przyjąć popsuty sprzęt i tym samym być stratny o 600zł, czy jeżeli nie oddam czy grożą mi jakieś konsekwencje?

Mamy tu do czynienia z typową odpowiedzialnością sprzedawcy za wady

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 sierpnia 2007

Zwrot nakładów poczynionych na rzecz wspólną

udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. Jeżeli chodzi o zwrot nakładów, to w pewnym sensie dotychczas był Pan posiadaczem (części

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Podział majątku małżeńskiego po rozwodzie

ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Warunkiem ustalenia nierównych udziałów jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie istnienia ważnych powodów

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 października 2008
« Poprzednia 1 … 268  |  269  |  270  |  271  |  272 … 2492 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.