Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24897 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmiana nazwiska dziecka wymaga zgody ojca nawet gdy ma on ograniczone prawa rodzicielskie

tym związanych), można stwierdzić, że do zmiany nazwiska dzieci wymagana jest zgoda ojca (chyba, że ojcostwo nie zostało ustalone lub zostało ustalone w wyniku powództwa o ustalenie ojcostwa), a jeżeli dzieci ukończyły lat 13, także zgoda samych dzieci

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wprowadzenie w błąd przez sprzedawcę może skutkować uchyleniem się od skutków zawartej umowy

czynność prawna dokonana została pod wpływem błędu lub groźby może wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie stosunku prawnego (art. 189 k.p.c.). Złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2008

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu mogą wstąpić jego bliscy, jeżeli stale z nim zamieszkiwali

że w istocie rzeczy nie powinien prowadzić postępowania dowodowego w tej materii. Sprawa o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego w miejsce zmarłego najemcy podlega rozpoznaniu w postępowaniu zwykłym. Należy także zaznaczyć, że

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010

Nabycie przedsiębiorstwa powoduje przejęcie odpowiedzialności za długi zbywcy

określonych zadań gospodarczych. Zgodnie z art. 55 1 pkt 1 k.c. w skład przedsiębiorstwa wchodzi jego nazwa, którą stanowi oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo jako całość lub jego wyodrębnione części. Ustalenie czy doszło do zawarcia umowy, której

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 września 2011

Windykacja opłat abonamentu RTV

. Naczytałem się na różnych forach internetowych przeróżnych opinii na ten temat, a to ze TP.SA winna zawrzeć ze mną umowę, a to że TK orzekł że abonament RTV jest niezgodny z konstytucją ponieważ jego wysokość ustala KRRiT a powinien Sejm. Proszę o poradę co z

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Spłata wspólnego kredytu hipotecznego po rozwodzie

Po rozwodzie sama spłacam kredyt hipoteczny, który wspólnie zaciągnęliśmy z byłym mężem w trakcie trwania małżeństwa. Raty są bardzo wysokie, więc zwróciłam się do banku o wydłużenie okresu kredytowania. Były mąż działając złośliwie nie chce

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Prawa twórcy do utworu - fotografii

to nie są zdjęcia z samej imprezy a jedynie zdjęcia pokazujące nasza pracę.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią a rt. 81 ust. Ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Prawo autorskie

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2011

Uprawnienie do nagrody jubileuszowej

roku uprawnienia do kolejnej nagrody jubileuszowej. Niestety, otrzymałem informację, że nie mam uprawnień do nagrody jubileuszowej bowiem już raz wypłacono mi taką nagrodę. Podpisałem wcześniej aneks do umowy o pracę, w trybie porozumienia stron sądząc

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 marca 2011

Zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela mianowanego

nauczyciela na cały lub część etatu jako nauczyciela opieki świetlicowej wymaga zmiany warunków prac i płacy. W tym zakresie nie może być mowy o swobodzie w dysponowaniu osobą nauczyciela. W przypadku dokonywania zmiany warunków pracy i płacy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Pomówienie i naruszenie dóbr osobistych

, skoro nie potrafią się Państwo porozumieć. Zasadniczo może Pani wnieść pozew do sądu cywilnego o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych. Zgodnie z art. 23 kc (kodeksu cywilnego), dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć

Słowa kluczowe: dobra osobiste, pomówienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 264  |  265  |  266  |  267  |  268 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.