Kalendarz przedsiębiorcy: 25-07-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24847 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

przewidywała odsetki umowne w wysokości 10% rocznie, jeżeli kupujący nie zapłaci w terminie. Sprzedawca w październiku b. roku zawiadomił rzecznika dyscypliny finansów publicznych o zadłużeniu i odsetkach umownych 75tys. zł. z prośbą o ukaranie instytucji za

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Można zawrzeć umowę jako pełnomocnik oraz druga strona umowy

umowa stron dopuściła zdziałanie czynności z samym sobą. Przykładem kolizji może być umowa sprzedaży nieruchomości, w której zachodzi kolizja interesów sprzedającego i kupującego, zwłaszcza jeśli chodzi o ustalenie ceny sprzedaży. Dlatego należy

Słowa kluczowe: pełnomocnik, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Zmiana nazwiska dziecka wymaga zgody ojca nawet gdy ma on ograniczone prawa rodzicielskie

tym związanych), można stwierdzić, że do zmiany nazwiska dzieci wymagana jest zgoda ojca (chyba, że ojcostwo nie zostało ustalone lub zostało ustalone w wyniku powództwa o ustalenie ojcostwa), a jeżeli dzieci ukończyły lat 13, także zgoda samych dzieci

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008

Wprowadzenie w błąd przez sprzedawcę może skutkować uchyleniem się od skutków zawartej umowy

czynność prawna dokonana została pod wpływem błędu lub groźby może wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie stosunku prawnego (art. 189 k.p.c.). Złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2008

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu mogą wstąpić jego bliscy, jeżeli stale z nim zamieszkiwali

że w istocie rzeczy nie powinien prowadzić postępowania dowodowego w tej materii. Sprawa o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego w miejsce zmarłego najemcy podlega rozpoznaniu w postępowaniu zwykłym. Należy także zaznaczyć, że

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010

Nabycie przedsiębiorstwa powoduje przejęcie odpowiedzialności za długi zbywcy

określonych zadań gospodarczych. Zgodnie z art. 55 1 pkt 1 k.c. w skład przedsiębiorstwa wchodzi jego nazwa, którą stanowi oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo jako całość lub jego wyodrębnione części. Ustalenie czy doszło do zawarcia umowy, której

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 września 2011

Windykacja opłat abonamentu RTV

. Naczytałem się na różnych forach internetowych przeróżnych opinii na ten temat, a to ze TP.SA winna zawrzeć ze mną umowę, a to że TK orzekł że abonament RTV jest niezgodny z konstytucją ponieważ jego wysokość ustala KRRiT a powinien Sejm. Proszę o poradę co z

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Spłata wspólnego kredytu hipotecznego po rozwodzie

Po rozwodzie sama spłacam kredyt hipoteczny, który wspólnie zaciągnęliśmy z byłym mężem w trakcie trwania małżeństwa. Raty są bardzo wysokie, więc zwróciłam się do banku o wydłużenie okresu kredytowania. Były mąż działając złośliwie nie chce

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Pomówienie i naruszenie dóbr osobistych

, skoro nie potrafią się Państwo porozumieć. Zasadniczo może Pani wnieść pozew do sądu cywilnego o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych. Zgodnie z art. 23 kc (kodeksu cywilnego), dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć

Słowa kluczowe: dobra osobiste, pomówienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 czerwca 2007

Jak ustanowić rozdzielność majątkową bez rozwodu lub separacji

pomiędzy małżonkami (wspólny pozostaje dotychczasowy majątek dorobkowy), jednakże winien Pan zaciągając zobowiązania zawsze informować wierzycieli o fakcie zawarcia takiej umowy. Gdyby żona nie wyrażała zgody na zawarcie takiej umowy, może Pan złożyć pozew

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 264  |  265  |  266  |  267  |  268 … 2485 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.