Kalendarz przedsiębiorcy: 25-07-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24847 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot nakładów poczynionych na majątek wspólny w przypadku podziału majątku dorobkowego po rozwodzie

współmałżonków (tym bardziej, jeżeli nie nastąpiło zgłoszenie dokonanej darowizny do urzędu skarbowego oraz odprowadzenie należnego podatku). Jeżeli chodzi o sam podział majątku wspólnego to co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 marca 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wzrost wartości nieruchomości jednego z małżonków jako dochód przy podziale majątku

posiłkować się przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 53 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Protokół z rozprawy sądowej

postępowania w sprawie o alimenty mogą przeglądać akta tejże sprawy, które zwierać będą również protokół z odbytej rozprawy. Aby skorzystać z tego uprawnienia muszą stawić się w sądzie, a dokładnie w sekretariacie wydziału, w którym sprawa jest prowadzona i

Słowa kluczowe: rozprawa, rozprawa sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 czerwca 2007

Komornik może żądać wyjaśnień gdy dokonuje zajęcia wierzytelności przysługuje ona dłużnikowi

pracownik odpowiedzialny za udzielenie wyjaśnień lub informacji, a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione, ukaraniu podlega jej kierownik. Prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywną podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 maja 2010

Nie dokonanie zapłaty za zakupiony towar może stanowić przestępstwo oszustwa

uwagi na brak wskazania przeze mnie majątku dłużnika. Co mam robić po umorzeniu tej sprawy przez komornika? Czy mogę się kierować do prokuratury z doniesieniem o wyłudzeniu?

W opisanym stanie faktycznym, na gruncie prawa cywilnego, może Pan na

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 1 września 2010

Zniesienie współwłasności nieruchomości przez sąd

po podziale właścicielką swojej części może ją przepisać na któregoś z synów. Jeśli tak, to czy drugi syn, po śmierci matki może sądownie ubiegać się o swoją część z tej przepisanej przez nią działki?

Co do zasady współwłaściciela mogą znieść

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 września 2010

Obowiązek odszkodowawczy w przypadku kolizji pojazdu z dzikim zwierzęciem

Sarna wybiegła na drogę i uszkodziła mój samochód. Wezwana policja spisała odpowiednią notatkę i dokonała oględzin auta. Posiadam tylko polisę OC. Zadzwoniłem do nadleśnictwa z pytaniem o wypłatę odszkodowania z ich polisy, ale uzyskałem informację

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2012

Prawo do renty przy zatrudnieniu na czarno

prostu nieuczciwość pracodawców którzy wykorzystują pracowników bez nawiązywania z nimi formalnie stosunku pracy. Takiemu pracownikowi przysługuje wówczas powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy . W przypadku ustalenia przez sąd istnienia stosunku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 lutego 2014

Możliwość nałożenia opłaty adiacenckiej na właściciela nieruchomości

może być wydana. Po upływie tego 3 letniego okresu, decyzja o ustaleniu opłaty nie może być wydana. Art. 148b ust. 1 u.g.n. stwierdza, że ustalenie, że zostały stworzone warunki do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury

Słowa kluczowe: adiacencka opłata
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2009

Zmiana ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem

dziecko się rozwija oraz jakie wykazuje postępy w zerówce. Czy w związku z tą sytuacją mogę wystąpić do sądu o to aby dziecko nie jeździło do taty tylko widywało się na neutralnym gruncie albo u mnie w domu? Jak pisze się taki pozew?

Jeżeli chciałaby

Słowa kluczowe: opieka
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 257  |  258  |  259  |  260  |  261 … 2485 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.