Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24897 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

Czy w sytuacji, kiedy bank wypowiedział mi umowę kredytową, ale kredyt nie stał się jeszcze wymagalny, a ja złożyłem pozew o zapłatę wobec dewelopera, który nie chce mi zwrócić pieniędzy w związku z moim odstąpieniem od umowy sprzedaży, to mogę

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Darowizna a dożywocie w przypadku zachowku

treść umowy darowizny. Czy należy mi się w tej sytuacji zachowek czy też nie?

Uprawnionym do zachowku przysługują roszczenie o zachowek także względem osób obdarowanych przez spadkodawcę za życia. Zgodnie z art. 994 § 1 k.c. przy obliczaniu zachowku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 listopada 2013

Zmieszkiwanie bezumowne w lokalu mieszkalnym

przy sprzedaży?

Należy odróżnić zameldowanie od faktycznego zamieszkania w lokalu mieszkalnym. Obowiązek meldunkowy jest czynnością administracyjną, realizowaną zgodnie z przepisami prawa i ma umożliwić ustalenie pobytu czasowego lub stałego danej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2007

Podział majątku wspólnego małżonków, może być także częściowy

Właśnie mija dwa lata od rozwodu i rozpoczęcia procesu o podział majątku. Majątek to głównie budynek jednorodzinny w stanie surowym. Bezsporne jest, że budynek przypadnie mi, zaś problemem jest ustalenie wielkości kwoty spłat - kto, komu, ile

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 stycznia 2010

Właściciel nieruchomosci nie może wymeldować osoby, która przebywa w jego lokalu mieszkalnym

mieszkalnym. Meldunek jest czynnością administracyjną, realizowaną zgodnie z przepisami prawa i ma umożliwić ustalenie pobytu czasowego lub stałego danej osoby. Zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Firma windylacyjna a przedawniona należność banku

prawdopodobnie, bo z opisu wynika, że brak jakiejkolwiek informacji pisemnej o dokonanej cesji wierzytelności. Jeżeli wierzytelność była przedmiotem cesji, to wierzyciel (w tym wypadku bank) winien poinformować dłużnika o fakcie przelewu, w szczególności

Typ: Porada
Kategoria: wnidykacja
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Kredyt wzięty przez współkredytobiorców może powodować wzajemne roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie

uzyskanej korzyści podlega rozpoznaniu w procesie w trybie zwykłym. Pozew o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia (nienależnego świadczenia) podlega opłacie stosunkowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ma

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2010

Zabezpieczenie kontraktów eksportowych

moje interesy. Temat jest o tyle delikatny, ze producenci z którymi prowadzę rozmowy nie oczekują podpisywania umów, a zatem dla mojego i moich klientów świętego spokoju potrzebuję aby taka umowa nie sugerowała jakiejkolwiek nieufności z mojej strony i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2007

Jak wykupić mieszkanie od spółdzileni przez jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa

każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej). Wykupienie mieszkania w tym stanie powodować będzie konieczność przeprowadzenia postępowania o podział majątku (nie można żądać takiego podziału w trakcie

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 sierpnia 2007

Data pewna a przestępstwo wypełniania blankietu opatrzonego cudzym podpisem

, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa. Może zatem Pan złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na Pana szkodę. W toku postępowania karnego powinny zostać wyjaśnione wszelkie

Słowa kluczowe: data pewna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 256  |  257  |  258  |  259  |  260 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.