Kalendarz przedsiębiorcy: 25-07-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24848 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Roszczenia pracodawcy wobec pracownika wynikające ze stosunku pracy przedawniają się już po roku

przez pracodawcę wiadomości o wyrządzeniu szkody (art. 291 § 2 k.p.). Ważne także w tym zakresie byłoby ustalenie od jakiego momentu należy w tym wypadku liczyć owe okresy. W naszej ocenie, z uwagi na fakt, że krótszy okres przedawnienia jest dla Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 października 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Powództwo przeciwegzekucyjne

koszty sądowe. Został odrzucony ponieważ przekroczyłam termin. 28 grudnia 2006 otrzymuję od komornika zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na nalezność główną, odsetki, koszty sądowe, adwokackie i komornicze. 2 stycznia 2007 wysyłam do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2007

Ochrona przed egzekucją niezapłaconego rachunku telefonicznego

W lipcu 2003 roku, rozwiązałem umowę z telefonią komórkową i podobno(teraz się to okazało) nie zapłaciłem jednego rachunku. Miesiąc temu komornik sądowy zajął mój rachunek bankowy na zlecenie firmy windykacyjnej. Nikt mnie nie informował o

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007

Właściciel może domagać się eksmisji lokatora

moją eksmisję. Teraz była żona wniosła kolejny pozew o eksmisję z zajmowanego lokalu. Od wielu lat jestem inwalidą po wypadku w pracy, a od dwóch lat mam pierwszą grupę inwalidzką. Czy sąd może orzec eksmisję?

Każdy właściciel nieruchomości może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2011

Eksmisja z lokalu mieszkalnego osoby zajmującej go na podstawie użyczenia

prawo do lokalu socjalnego, egzekucja taka następuje do tego lokalu lub lokalu tymczasowego, którym obecnie może być także noclegownia. Pozew o eksmisję sporządzony winien zostać w dwóch egzemplarzach i zawierać opis stanu faktycznego, a

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2011

Wyłudzenie usługi hotelowej

. że jest to wykroczenie), to wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania karnego, w przeciwnym wypadku wyda postanowienie o wszczęciu dochodzenia, które ma na celu ustalenie, czy przestępstwo zaistniało oraz ustalić osobę sprawcy i zebrać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Odpowiedzialność odszkodowawcza za kolizję z dzikim zwierzęciem

spełniany jest poprzez odpowiednie oznakowanie dróg krajowych i wojewódzkich znakami ostrzegawczymi. Obowiązek oznakowania innych dróg tj. gminnych oraz lokalnych spoczywać będzie bezpośrednio na tych zarządcach, co wynika z Prawa o ruchu drogowym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 października 2012

W razie zawarcia umowy pod wpływem błedu można się uchylić od skutków złożonego oświadczenia woli

, odstąpienie to powoduje wygaśnięcie umowy. Jeżeli druga strona umowy nie zgadza się, że czynność prawna dokonana została pod wpływem może wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie istnienia stosunku prawnego (art. 189 k.p.c.). Złożenie oświadczenia o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2012

Orzeczenie rozwodu (lub rozdzielności majątkowej) pod nieobecność jednego z małżonków

, mogę wnosić o rozdzielność majątkową bez jego obecności w kraju.

Może Pani złożyć pozew o rozwód do sądu. Brak obecności małżonka w kraju nie powoduje, że rozwodu Pani nie otrzyma, choć całe postępowanie rozwodowe będzie dużo dłuższe (gdyż

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 kwietnia 2008

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

Czy w sytuacji, kiedy bank wypowiedział mi umowę kredytową, ale kredyt nie stał się jeszcze wymagalny, a ja złożyłem pozew o zapłatę wobec dewelopera, który nie chce mi zwrócić pieniędzy w związku z moim odstąpieniem od umowy sprzedaży, to mogę

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 255  |  256  |  257  |  258  |  259 … 2485 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.