Kalendarz przedsiębiorcy: 15-10-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24896 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Poświadczenie dziedziczenia może zostać sporządzone przez notariusza

notariusza? Czy raczej tylko przez sąd, bo brat nie żyje?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku, Prawo o notariacie, notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia nap odstawie

Słowa kluczowe: dziedziczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zaskarżenie wyroku sądu I instancji

Prowadzony był proces sądowy w sprawie o ustalenie istnienia stosunku najmu. Sąd Okręgowy nie biorąc żadnych moich argumentów wydał wyrok i prawdopodobnie jest to wyrok prawomocny. Chciałbym się dowiedzieć co ja mogę jeszcze w tej sprawie zrobić

Słowa kluczowe: kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Współwłasność środków zgromadzonych na wspólnym rachunku bankowym

o należną mi masę spadkową z rachunku bankowego?

Zgodnie z art. 51a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, w przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej

Słowa kluczowe: bankowe prawo, rachunek bankowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2011

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka

i nie jest w niedostatku, zaprzestanie świadczeń alimentacyjnych ma ten skutek, że syn musiałby wnieść do sądu pozew o alimenty i dowodzić, że jest podstawa do orzeczenia alimentów na jego rzecz. Ostatnia zmiana przepisów k.r.o., która weszła w

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Przejęcie wkładu mieszkaniowego i członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

oświadczenie o poddaniu się egzekucji na mocy przedmiotowego aktu na podstawie art. 777 k.p.c. Oświadczenie takie ma ten skutek, że w razie gdyby wystąpiły jakieś problemy z realizacją czynności określonych w akcie notarialnym, wówczas nie muszą Państwo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodznie także gdy nie zawarł umowy o pracę z pracownikiem na piśmie

?

Zgodnie z art. 22 § 2 k.p. (kodeksu pracy), umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Skutkiem nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, może być odziedziczenie długów spadkowych

pytają o dzieci zmarłego. Czy można podpisać jakieś pismo o zrzekniecie się spadku po rodzicu i czy można to zrobić z datą wsteczną?

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć

Słowa kluczowe: długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Żądanie zwrotu nakładów poczynionych na lokal mieszkalny osoby trzeciej może opierać się na bezpodstawnym wzbogaceniu

bezpodstawnego wzbogacenia, żądając odpowiedniego zmniejszenia swojego wzbogacenia. Sprawa o zwrot bezpodstawnie uzyskanej korzyści podlega rozpoznaniu w procesie w trybie zwykłym. Pozew o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia (nienależnego świadczenia) podlega

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2010

Firma windykacyjna może żadać zapłaty przedawnionego roszczenia

i ewentualnie złożyć odpowiedź na pozew oraz oświadczenie o powołaniu się na zarzut przedawnienia roszczenia. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2013

Przekształcenie prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność

jednego z członków, uchwały zarządu określającej przedmiot odrębnej własności lokali (zgodnie z art.43 ust.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Według spółdzielni fakt ten uniemożliwia ustalenie udziałów w nieruchomości wspólnej a to uniemożliwia

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 253  |  254  |  255  |  256  |  257 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.