Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24896 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Brak zgody współmałżonka na rozwód

Proszę o informację co się stanie w momencie gdy mój mąż nie zgodzi się na rozwód. Jesteśmy dwa lata po ślubie. Mój mąż jest pracoholikiem bez szans na uzdrowienie. Złożyłam pozew w kwietniu, a on do dziś twierdzi, że mnie kocha i na rozwód się

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 sierpnia 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Aliemty wyrównawcze od rodziny ojca dziecka

Mam zasądzone alimenty w wysokości 500 zł. Były mąż przez parę miesięcy płacił całą kwotę, następie zaczęły się obcinania alimentów, nawet o 300 zł. Obecnie sytuacja się zmieniła, bo urodził mu się syn i złożył wniosek o obniżenie alimentów. Sąd

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 grudnia 2007

Sprzeciw skutecznie wniesiony przez pozwanego powoduje wyznaczenie rozprawy przez sąd

pieniądze aby nam oddać dług. Wniosłam pozew do sądu o wydanie nakazu zapłaty, dołączyłam wszystkie pisma razem z zapłaconą kwotą. Dowiedziałam się, że dłużnicy wnieśli sprzeciw. Pani w sekretariacie poinformowała mnie jeszcze, że odbędzie się rozprawa ale

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Rodzice mogą się zwolnić z obowiązku alimentacji na pełnoletnie dziecko

Moja córka, która obecnie pełnoletnia i po studiach inżynierskich wspólnie z moją byłą żoną znęcały się nade mną. Z tych względów wyprowadziłem się z domu. Obecnie jestem po rozwodzie, a córka wystąpiła o alimenty. Czy jej zachowanie - naruszanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 listopada 2013

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy musi mieć określony charakter

zlecenie wystąpienie z powództwem do sądu pracy. Oczywiście każda osoba zatrudniona przez pracodawcę w warunkach umowy o pracę, może wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o ustalenie, że praca wykonywana była w ramach stosunku pracy. Zgodnie z art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 grudnia 2010

Podział majątku współnego małżonków tylko na rzecz jednego małżonka stanowi darowiznę

wspólnym. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Trudno jednak mówić o podziale majątku w przypadku, gdy

Słowa kluczowe: darowizna, podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 kwietnia 2008

Dzieci z mocy prawa wchodzą w stosunek najmu po zmarłym najemcy, jeżeli zamieszkiwały w lokalu przed jego śmiercią

najemcy. Po uzyskaniu takiego zaświadczenia mają pełne prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego. W przypadku odmowy wydania takiego zaświadczenia, osoby którym przysługuje ustawowe prawo wejścia w stosunek najmu, mogą wytoczyć powództwo o ustalenie

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2008

Odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności obdarowanego

wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Ustawodawca posługuje się więc typowym zwrotem niedookreślonym, pozostawiając sądowi ustalenie, czy konkretne zachowania mieszczą się w pojęciu rażącej niewdzięczności i

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2009

Jaka jest różnica pomiędzy rozwodem i separacją

jest pewnego rodzaju „przerwą” w małżeństwie. Opłata sądowa za pozew o rozwód lub o separację wynosi 600 zł. Niezależnie od pozwu o separację czy rozwód – może Pani wnieść odrębne powództwo (bez wnoszenia pozwu o rozwód lub separację) o

Słowa kluczowe: rozwód, separacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lipca 2006

Dochodzenie roszczeń od najemcy po wygaśnięciu umowy najmu

osobie zajmującej lokal bez tytułu prawnego aby środki wpłacała ona na rachunek bankowy wynajmującego. Pozew o opróżnienie lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego Po wystosowaniu wezwania do wydania lokalu mieszkalnego i po

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 251  |  252  |  253  |  254  |  255 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.