Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2017 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24751 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Brak legitymacji procesowej do prowadzenia windykacji

międzyczasie firma windykacyjna uległa rozwiązaniu. W tej sytuacji syn skierował do sądu pozew przeciwko dłużnikowi o zapłatę zadłużenia. Na rozprawie, obrońca pozwanego przedstawił argument, że wystawione faktury nie były przez pozwanego podpisane i że dług

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2007
Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe
prawo transportowe, Karta Nauczyciela
odszkodowania, windykacje, obsługa firm.
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym

renty nie stosuje się. Aby sąd nałożył ten obowiązek, konieczne jest właśnie złożenie pozwu cywilnego w postępowaniu karnym. Jeżeli nie wniesie Pani takiego powództwa, będzie musiała Pani wnosić do sądu cywilnego pozew o naprawienie szkody

Słowa kluczowe: karne prawo, szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Błąd jako wada oświadczenia woli przy umowie darowizny wkładu mieszkaniowego

złożyć pozew do sądu o eksmisję Pani z zajmowanego mieszkania. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: błąd
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Umowa użyczenia nieruchomości dla byłego małżonka

także wyprowadzenia się z mieszkania, a w braku podjęcia takiego działania złożyć powództwo o eksmisję do sądu. Pozew o eksmisję składa się do Sądu Rejonowego, właściwego z uwagi na miejsce położenia lokalu, który ma zostać opróżniony. Niestety

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 listopada 2007

Rozwiązanie umowy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków

dowodowych, wniosek taki winna Pani wnieść do wynajmującego na piśmie) złożyć pozew do sądu z wnioskiem o rozwiązanie umowy, powołując się i dokumentując Pani sytuację. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2008

Mozliwość żądania podwyższonych alimentów

zobowiązanego do alimentów (czyli ojca dzieci). Wnosząc pozew o alimenty matka dziecka będzie musiała wykazać, jakie są koszty związane z utrzymaniem dziecka, czyli jego potrzeby. Jest to jedne z podstawowych argumentów za ustaleniem wysokości alimentów

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 listopada 2008

Jeżeli dłużnik uzna dług, to możesz szybciej i taniej odzyskać swoje należności

terminie, to zasadniczo zgodnie z prawem może Pan jedynie skierować do sądu pozew o eksmisję. Po uzyskaniu wyroku sadowego z orzeczoną eksmisją będzie Pan mógł sprawę przekazać komornikowi celem wyegzekwowania wyroku o opróżnienie lokalu. W przypadku

Słowa kluczowe: długi, uznanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 listopada 2008

Nie wykonanie umowy może nie być zakwalifikowane jako przestępstwo oszustwa

opisanym stanie faktycznym niewątpliwym jest fakt, iż po Pani stronie zachodzą przesłanki do domagania się naprawienia szkody na drodze cywilnej. Przesłaną roszczenia mogą być zarówno przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane jak i ogólne przepisy o

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2010

Dochodzenie roszczenia z weksla

sporządzeniem na piśmie wezwania skierowanego do osoby, która jest dłużnikiem wekslowym , które zawiera informacje o przedstawieniu weksla do jego wykupu czyli zapłaty. Wezwanie takie winno zawierać informację o sumie dłużnej (kwocie jaka wynika z weksla

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2011

W razie zmiany stosunków można żądać zamiany wyroku alimentacyjnego

zostałam również zobowiązana do płacenia alimentów. Obecnie ja zajmuję się dziećmi zamiast męża, pomimo ograniczenia mi władzy rodzicielskiej, ale mimo to dalej przesyłam alimenty mężowi, który wydaje je na siebie. Czy mogę wnieść pozew do sądu o zniesienie

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2014
« Poprzednia 1 … 244  |  245  |  246  |  247  |  248 … 2476 Następna »
® 2008 - 2017 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.