Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24897 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opłata abonamentowa RTV przedawnienia się z upływem lat 5, tak jak zobowiązania podatkowe

następuje w przypadku gdy niemożliwe jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do uiszczenia tych opłat lub jego adresu lub podmiot zobowiązany do uiszczenia tych opłat nie posiada majątku, z którego można zaspokoić należności. Zgodnie z art. 10 ustawy o

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia

zgodził i odmówił zapłaty. Od korespondencji na ten temat w sierpniu 2006 r. minęły trzy lata. Weksel został wystawiony 12.11.2003 z datą płatności 19.11.2003. (pozew z 10.11.2006 r.). Czy można postawić zarzut wobec tego nakazu, przyjmując w nim, że

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2006

Uciążliwy sąsiad

Mój problem to uciążliwy sąsiad, który mieszka nad nami. Zajmuje się on zarobkową hodowlą psów rasy Amstaf. Hałas biegających i wyjących psów jest nie do zniesienia! W listopadzie wniosłam u dzielnicowego pozew do Sądu Grodzkiego ale niedawno

Słowa kluczowe: wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2007

Zakres umowy gwarancji

stanie faktycznym mamy do czynienia z umową o dzieło . Zasadniczo przy umowie o dzieło stosuje się przepisy o rękojmi za wady fizyczne. Zgodnie z treścią art. 638 k.c. do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2011

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy

Chciałabym się dowiedzieć, jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę z powodu długotrwałej choroby. Pracownikowi kończy się okres zasiłkowy 182 dni -28.08.2012 roku. Czy tego dnia można rozwiązać umowę czy dopiero w następnym dniu, gdyby pracownik nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Rozwiązanie umowy o pracę w razie niedostarczenia przez pracownika w terminie zwolnienia lekarskiego

Pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym do dnia 31 grudnia ub. roku i do 3 stycznia b. roku nie poinformował pracodawcy o dalszych zamierzeniach tzn. ewentualnej kontynuacji tego zwolnienia czy tez powrocie do pracy czy nie przekazał

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 stycznia 2014

Postępowanie spadkowe po zmarłym mieszkającym w Anglii

postępowanie spadkowe. Czy sprawę spadkową może załatwiać jedna osoba reprezentująca wszystkich spadkobierców? Gdzie należy wystąpić o ustalenie prawa do spadku i jak się do tego zabrać?

Sądem spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2007

Przekroczenie progu dochodów powoduje utratę prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ale ustawodawca ciągle rzuca kłody pod nogi.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia alimentacyjne przysługują osobie uprawnionej, jeżeli spełnia ona określone w ustawie

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2009

Wykreślenie zastawu rejestrowego

nieistnienie zastawu rejestrowego lub wskazała jego oznaczenie, gdy nie była stroną w sprawie. W przypadku gdy uważa Pan, że zastaw wygasł to powinien Pan wystąpić na drogę sądową z żądaniem ustalenia wygaśnięcia zastawu. Jest to tzw. powództwo o ustalenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 kwietnia 2014

Staż pracy u jednego pracodawcy

Jestem zatrudniona u jednego pracodawcy od kwietnia 2004 r. Początkowo byłam zatrudniona na umowę zlecenie a obecnie od 1 września 2006 jestem zatrudniona na umowę o pracę. Czy czas mojej pracy na umowę zlecenie jest wliczany do stażu pracy w

Słowa kluczowe: prawo pracy, staż pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 września 2006
« Poprzednia 1 … 243  |  244  |  245  |  246  |  247 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.