Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24900 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Faktura jest wystarczającą podstawą wytoczenia powództwa o zapłatę

Prowadzę działalność gospodarczą. Mam umowy podpisane z różnymi podmiotami. Ostatnio mam problem z jednym kontrahentem. Nie zapłacił mi za jedną fakturę. Teraz jednak stwierdziłam, że nie podpisał on umowy o współpracę jaką z nim zawarłam. Czy w

Słowa kluczowe: nakaz zapłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Dane skazanego po zatarciu skazania z mocy prawa są usuwane z Rejestru Karnego

kartotek to co trzeba zrobić abym był całkowicie wymazany?

Kwestie usunięcia z rejestru skazanych regulują przepisy ustawy z dnia 24 maja 2000 roku, o Krajowym Rejestrze Karnym. Zgodnie z a rt. 14 ust. 1 ustawy dane osobowe osób skazanych usuwa się

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 marca 2009

Żądanie zwrotu zapłaconych kredytów przez współmałżonka

Jestem po rozwodzie bez orzeczenia o winie. W trakcie trwania związku małżeńskiego, wspólnie z byłą żoną zaciągaliśmy pożyczki w bankach, o których doskonale wiedziała, lub też sama je zaciągała, posiadała moje pełnomocnictwo i mogła reprezentować

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2007

Maksymalna wysokość alimentów

możliwości zarobkowych zobowiązanego. Wnosząc pozew o alimenty matka dziecka będzie musiała wykazać, jakie są koszty związane z utrzymaniem dziecka, czyli jego potrzeby. Dla sądu nie jest jednak najistotniejsze to jakie dochody zobowiązany do alimentów osiąga

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Niezapłacony przejazd komunikacją miejską

Rok temu jadąc autobusem, zaraz po wejściu zostałem skontrolowany przez kontrolera. Nawet nie zdążyłem wyjąć biletu. Spisał mnie a że nie miałem ochoty z nim gadać dałem mu dowód. Wniosłem skargę do MPK i wniosek o anulowanie mandatu ale został

Słowa kluczowe: przewóz, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 listopada 2007

Uznanie dziecka przez ojca, który nie jest mężem matki wymaga uprzedniego orzeczenia sądu o zaprzeczeniu ojcostwa

pomijaniu dokumentu źródłowego - brytyjskiego aktu urodzenia, nie jestem pewien czy uproszczona forma uznania ojcostwa przed kierownikiem USC ma zastosowanie czy tez będę zmuszony zakładać sprawę sądowa o ustalenie ojcostwa.

Postępowanie sądu jest jak

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

Organ administracyjny ma obowiązek udzielać pouczeń stronie

administracyjnego (K.p.a.). Zgodnie z treścią art. 9 K.p.a. organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 maja 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę z błędną datą

. Ponadto strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z art. 30 § 2 (1) okres wypowiedzenia umowy o pracę

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 stycznia 2008

Roszczenie regresowe

Chcę wnieść pozew przeciwko byłemu mężowi o zwrot kosztów w wys 2.500 zł za nałożoną przez elektrownie karę za nielegalny pobór energii. Całą kwotę spłaciłam sama, poniewaz na mnie była umowa. Były mąż dokonywał przy liczniku manipulacji, za które

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2006

Co zrobić ze współlokaorem, który nie chce płacić kosztów zwiazanych z utrzymaniem mieszkania

upływie, którego sprawa może zostać skierowana na drogę sądową. Zasadniczo pozew wnosi się do Sądu Rejonowego. W przypadku wnoszenia pozwu o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2010
« Poprzednia 1 … 224  |  225  |  226  |  227  |  228 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.