Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24900 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jak pozbyć się niechcianego lokatora?

właściciel lokalu może wnieść do Sądu pozew o eksmisję osób zajmujących lokal mieszkalny bez tytułu prawnego. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2010

Jak pozbyć się lokatorów zamieszkujących lokal od wielu lat bez tytułu prawnego?

życie niniejszej ustawy, jeżeli właściciel nie wniesie w tym okresie powództwa o nakazanie tej osobie przez sąd opróżnienia lokalu lub jeżeli w tym samym terminie nie wniesiono powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku najmu. Zatem w opisanym stanie

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 września 2009

Opłata adiacencka może być nałożona w przypadku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej inwestycją

uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartości nieruchomości. Jednym słowem podział nieruchomości nie ma żadnego wpływu na ustalenie opłaty adiacenckiej. Być może chodzi o opłatę planistyczną – rentę planistyczną, która naliczana jest w

Słowa kluczowe: adiacencka opłata
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 stycznia 2010

Sąd w wyroku rozwodowym nie orzeka o opiece nad dzieckiem pełnoletnim

, mogą złożyć pozew przeciwko rodzicom lub jednemu z nich o alimenty. Alimenty takie przysługują im do czasu ukończenia nauki. Wysokość alimentów jest uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb dzieci i możliwości zobowiązanego do alimentów (ojca

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2006

Działalność konkurencyjna w stosunku do pracodawcy

rację?

Pracownik co do zasady nie jest ograniczony prowadzeniem działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy. Podstawą prawną zakazu konkurencji jest zawarta umowa o zakazie konkurencji . Zgodnie z treścią art. 101[3] k.p. (kodeksu pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 marca 2011

Skarga o wznowienie postępowania nie jest dopuszczalna w każdej sprawie

postanowieniem o odrzuceniu pozwu, jeżeli Trybunał Konstytucyjny nie orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu, na podstawie którego odrzucono pozew. Z powyższych przepisów dotyczących skargi na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2011

Wnioskodawca w sprawie o zniesienie współwłasności może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym współwłaścicielu

spadku z urzędem skarbowym i nie są zainteresowani sprawą. Pozostaje więc zniesienie współwłasności. Czy mogę złożyć wniosek o zniesienie współwłasności mając odpis decyzji sądu dotyczącą sadku po zmarłym współwłaścicielu, który nadal jest wpisany jako

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2012

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Jestem członkiem zarządu oraz wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie złożyłem rezygnację powiadamiając drugiego członka zarządu o mojej rezygnacji z funkcji członka zarządu. Czy jeżeli ten członek ten nie odebrał mego pisma z

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 grudnia 2013

Zwrot nienależnego świadczenia po uchyleniu obowiązku alimentacyjnego

Złożyłem pozew do sądu o ustanie obowiązku alimentacyjnego. Zapadł prawomocny wyrok uchylający ten obowiązek. Wyrokiem sądu obowiązek alimentacyjny został uchylony z datą wcześniejszą, niż dzień, w którym zapadł wyrok. Chciałbym odzyskać alimenty

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2009

Zapłata orzeczonego nakazem zapłaty roszczenia powoduje umorzenie postępowania sądowego

dokonania zapłaty winien Pan przesłać do powoda wraz z wnioskiem o cofniecie pozwu . Jeżeli powód cofnie pozew , wówczas sąd umorzy postępowanie . Jak wynika z treści art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania , jeżeli powód

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 223  |  224  |  225  |  226  |  227 … 2490 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.