Kalendarz przedsiębiorcy: 25-07-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapozew+o+ustalenie
Pozew grupowy -

Pozew powinien czynić zadość warunkom określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. ), a ponadto zawierać:

  1. wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
  2. wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup;
  3. w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
  4. oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.
 

art. 6 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

pozew+o+ustalenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24847 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zapłata za umowę o dzieło, w razie braku współdziałania zleceniodawcy

połowie. Nie wiem czy mam kończyć zlecenie, czy też nie. W każdym razie chciałbym odzyskać moje pieniądze, chociażby w połowie, skoro tyle już wykonałem.

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z typową umową o dzieło, określoną w art. 627 k.c

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 stycznia 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Prawo najmu lokalu mieszkalnego także może podlegać podziałowi pomiędzy byłych małżonków

mieszkania minęło 7 lat. Nie rości żadnych praw do tego mieszkania ani też nie złożyła rezygnacji z umowy najmu mieszkania. Po złożeniu sprawy do sądu o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, otrzymałem postanowienie, że tą sprawę mogę rozwiązać tylko

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

Przedsiębiorstwo jako składnik majątku wspólnego małżonków

Żona złożyła pozew rozwodowy. Mieszkaliśmy oboje w mieszkaniu własnościowym należącym do teściowej. Oboje jesteśmy tam zameldowani. Czy mam jakieś prawo do lokalu? Wspólnie z żoną prowadziliśmy zakład kosmetyczny, na który pieniądze dostała żona z

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Wysokość kosztów sądowych

, opłacie sądowej podlegają w szczególności: pozew i pozew wzajemny, apelacja i zażalenie, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2006

Zmiana czynszu nie uzasadnia wypowiedzenia umowy najmu lokalu

miesiące na zakwestionowanie podwyżki, wnosząc do sądu pozew o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej wysokości, jednakże udowodnienie zasadności podwyżki ciąży na właścicielu. Reasumując, w opisanym stanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Właściwość sądu w sprawie alimentacyjnej

obecnej nie może zajmować się wnukiem, ze względu na stan zdrowia. Dziecko mieszka ze mną od lutego 2006 roku, a ja nadal mam potrącane alimenty. Gdzie powinnam napisać pozew i w jakiej formie o zniesienie alimentów?

Oczywiście w sytuacji, gdy

Słowa kluczowe: alimenty, właściwość sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2006

W razie niedostarczenia lokalu socjalnego dla eksmitowanego właściciel mieszkania może żądać odszkodowania

.

Jedynie prawo do pozwania Gminy ma właściciel mieszkania, który złożył pozew o eksmisję. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z dnia 21 czerwca 2001 roku, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009

Uprawnienie gminy do naliczenia renty planistycznej

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą mieć wpływ na ustalenie wzrostu wartości nieruchomości w postępowaniu o ustalenie jednorazowej opłaty na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 października 2007

Roszczenie o zwrot nakładów

Mój były partner życiowy domaga się zwrotu kwoty w wysokości 1/3 wartości mojego domu. Dom budowałam jak byliśmy w związku. Posiadałam oszczędności oraz zaciągnęłam kredyt hipoteczny na budowę. Partner nie partycypował w kosztach spłaty kredytu ani innych związanych z budową. Pomagał natomiast przy budowie wykonując niektóre prace budowlane…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Umowa o dokształcanie

trzech lat po ukończeniu studiów w tejże szkole. W umowie powinien znaleźć się zapis, co w sytuacji gdyby Pani nie przepracowała tych trzech lat. Jeżeli jednak takiego zapisu nie ma mają zastosowanie ogólne przepisy o niewykonaniu bądź nienależytym

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006
« Poprzednia 1 … 217  |  218  |  219  |  220  |  221 … 2485 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.