Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin opłaty składek ZUS przez pozostałych… (ZUS)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapowinno
Wyszukiwana fraza:

powinno

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2192 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa przedwstępna w przypadku nabycia niewydzielonej działki gruntu

księgi wieczystej a także określić jak wyglądać ma dokonany podział, można załączyć także do takiej umowy wyrys z mapy ewidencyjnej z naniesionym podziałem, co powinno znaleźć się w umowie – np. poprzez zapis, że nastąpi zbycie nieruchomości o powierzchni

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Zakres apelacji oraz wartość zaskarżenia w sprawie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego

, zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 listopada 2008

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas określony

stosunku prawnego może nastąpić, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Wypowiedzenie może nastąpić z następujących

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009

Sąsiad nie zawsze może żądać usunięcia ogrodzenia postawionego na jego gruncie

uzasadnionej zwłoki" musi być interpretowane stosownie do okoliczności i nie można go konkretyzować przez podanie określonej miary czasu. Pojęcie zaś "sprzeciwu" powinno być interpretowane według zasad ogólnych dotyczących wykładni oświadczeń woli (art. 65 k.c

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2009

Brak świadomości uzasadnia powództwo o ustalenie nieistnienia zawartej umowy

oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i

Słowa kluczowe: powództwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2010

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu i wymeldowanie osoby korzystającej z lokalu

łączącej strony umowie, w związku z treścią art. 715 k.c. Wypowiedzenie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Odrębną kwestią jest wymeldowanie osoby z pobytu stałego. Zgodnie z art. 9 ust. 2 b

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

W okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę może zostać rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia

nadzwyczajny sposób rozwiązania stosunku pracy, powinno być stosowane przez pracodawcę wyjątkowo i z ostrożnością. Musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają na jego złej woli lub rażącym niedbalstwie. W

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2010

Postępowanie spadkowe w razie braku udziału spadkobiwercy w postępowaniu spadkowym

czynności powinno mieć formę pisemną z podpisem urzędowo poświadczonym. Czynność prawna jest dokonana w formie dokumentu pisemnego z podpisem poświadczonym, jeżeli urzędnik lub notariusz stwierdził na dokumencie jego własnoręczność. Forma ta wymaga złożenia

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 stycznia 2011

Ugoda może być zawarta w sądzie do czasu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie

uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Po zakończeniu okresu próby skazanie uzega zatarciu

powinno, że uprzedni wpis w CI KRK (bezwzględne pozbawienie wolności) zostaje zamieniony na wpis kary w zawieszeniu. Czy moje skazanie winno polegać już zatarciu.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie Zgodnie z art. 77 § 1 k.k. (kodeksu karnego

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 12 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 24  |  25  |  26  |  27  |  28 … 220 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.