Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapowinno
Wyszukiwana fraza:

powinno

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2193 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu

, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. Jeżeli sprzedający nie będzie chciał czynić zadość Pana prawu do odstąpienia od umowy lub

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2007

Reklamacja towaru sprzedanego na Allegro

zwrot zakupionego towaru przez Kupującego a z Pani strony zwrot zapłaconej ceny. § 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2007

Ważność uchwały wspólnoty mieszkaniowej

W jaki sposób powinno się stwierdzać ważność uchwały poddanej przez wspólnotę mieszkaniową (za zebraniu bądź metodą indywidualnego zbierania głosów, bądź częściowo na zebraniu i pozostałe metodą indywidualnego zbierania głosów)? Wspólnota liczy 33

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 maja 2007

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego

właściwym jest sąd właściwości ogólnej przeciwnika. Wezwanie do próby ugodowej powinno zawierać zwięzłe oznaczenie sprawy, której ugoda ma dotyczyć. Musi ono ponadto odpowiadać wymogom przewidzianym dla każdego pisma procesowego (art. 126 i następne kpc

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Zdrada jako zawiniona przesłanka rozowodowa i jej znaczenie przy orzeczeniu rozwodu

małżeństwa, pogorszenie jego sytuacji materialnej. Pogorszenie to powinno jednak być istotne. W obu przypadkach zawarcie nowego związku małżeńskiego przez byłego małżonka, powoduje wygaśnięcie w stosunku do niego obowiązku alimentacyjnego jaki ciążył na

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lipca 2007

Odpowiedzialność pośrednika przy sprzedaży mieszkania

powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku

Słowa kluczowe: szkoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2007

Zniesienie współwłasności nieruchomości w postępowaniu spadkowym

sprawie i po wysłuchaniu stron. Może Pan wnioskować o przejęcie całej nieruchomości, motywując to tym, że Pan w nieruchomości tej zamieszkuje, a także tym, że Pana matka, dokonywała znacznych nakładów na nieruchomość wspólną, co także powinno zostać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2007

Przejęcie długów spadkowych

zakwalifikowana do sprzedaży do funduszu sekurytyzacyjnego lub innego podmiotu. Mam pytanie do kogo powinno należeć dokonanie spisu masy spadkowej w tym przypadku (w pierwszym piśmie otrzymanym o sprawie spadkowej był załącznik, że bank zwraca się do sądu o

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 stycznia 2008

Poddanie się karze w razie popełnienia przestępstwa

, na podstawie art. 387 § 1 k.p.k., powinno zostać dokonane po zapoznaniu się z zebranymi w sprawie materiałami i dowodami. W czasie rozprawy będzie mógł Pan się bronić i przekonywać sąd do swojej niewinności. Jeżeli się Panu to nie uda i zostanie Pan

Słowa kluczowe: aukcja, kara
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Przesłanki wypowiedzenia umowy najmu mieszkania komunalnego

uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Z ważnych przyczyn, właściciel może wytoczyć

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2008
« Poprzednia 1 … 23  |  24  |  25  |  26  |  27 … 220 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.