Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapowinno
Wyszukiwana fraza:

powinno

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2192 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Współwłaściciel może domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy

takim wypadku możemy mówić o bezumownym korzystaniu z nieruchomości. Wysokość takiego odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości uzależniona jest od wielu czynników. Przyjmuje się, że odszkodowanie takie powinno odpowiadać czynszowi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 czerwca 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela mianowanego

wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Ochrona osoby trzeciej przed egzekucją prowadzoną w lokalu zamieszkałym przez dłużnika

postaci faktur imiennych lub umów sprzedaży). Dokonanie takich czynności w pewnym zakresie powinno uchylić ewentualne zajęcie ruchomości nie należących do dłużnika, jednakże nie gwarantuje to całkowitego uchylenia takich czynności. Gdyby komornik dokonał

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2012

Najem lokalu wchodzącego w skład wspólnej nieruchomości wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli

odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego. Przyjmuje się, że odszkodowanie takie powinno odpowiadać czynszowi dzierżawnemu jaki właściciel nieruchomości mógłby uzyskać. Zasadę tę potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15.09.2005 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012

Bank może przetwarzać i przekazywać dane klienta po zakończeniu umowy, tylko gdy spełni określone warunki

Bank usunął ten wpis?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że wszelkie informacje jakie zawarte są w zbiorach danych winny być merytorycznie poprawne, a tym samym nie powinno być sytuacji, że bank przetwarza w systemie informatycznym dane niezgodne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2012

Wynagrodzenie dla małżonka prowadzącego działalność nie jest kosztem uzyskania przychodu

drugiego wypłacone wynagrodzenie stanowić powinno koszt uzyskania tego przychodu. Jeżeli małżonkowie pozostają we wspólności ustawowej to zgodnie z art. 31 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2013

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

właścicielkę sąd wtedy będzie musiał w wyroku skazującym orzec w tym zakresie na Pana rzecz. Odpowiadając na ostatnie z pytań, to jeżeli w umowie zostało zawarte postanowienia o obowiązku zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego to powinno to znaleźć się w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014

Powództwo przeciwegzekucyjne umożliwia ochronę osoby trzeciej

powództwa ekscydencyjnego powinno zostać poprzedzone wystąpieniem do wierzyciela o zaniechanie egzekucji z zajętego przedmiotu wraz z uzasadnieniem swojego żądania. Poprzez to osoba trzecia unika ewentualnych negatywnych skutków procesowych w zakresie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Odrzucenie spadku po zmarłym bracie

spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym

Słowa kluczowe: dziedziczenie, spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2006

Umowa o dzieło

rzeczywistości. Przedmiotowa umowa została sporządzona na czas określony, w związku z czym dzieło powinno zostać oddane w terminie. W przypadku gdy wykonawca opóźnił się z wykonaniem dzieła, zlecający może żądać odszkodowania (jeżeli poniósł szkodę w związku z

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2006
« Poprzednia 1 … 22  |  23  |  24  |  25  |  26 … 220 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.