Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapowinno
Wyszukiwana fraza:

powinno

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2193 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu

. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w takim przypadku powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny - mobbingu, uzasadniającej rozwiązanie umowy. Może Pan także rozważyć możliwość złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa określonego w

Słowa kluczowe: mobbing
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Darowizna nieruchomości dokonana na rzecz jednego z dzieci

powinna być działka przekazana (i komu, tylko żonie czy nam obojgu). Czy rodzeństwo powinno (dla naszego bezpieczeństwa w przyszłości, po śmierci rodziców żony) zrzec się praw do tej działki notarialnie? Czy rodzeństwo może zrzec się praw tylko do tej

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Nie dopełnienie w terminie obowiazku zgłoszenia do urzędu

powinno się zgłosić do miesiąca czasu. Proszę uświadomić mi, co ta ulga daje? Czy faktycznie jest przedawniona?

Przede wszystkim ulga podatkowa jako określony rodzaj zwolnienia od obowiązku uiszczenia podatku jako należności publicznoprawnej ma co do

Słowa kluczowe: ulga podatkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2010

Jak pozbyć się niechcianego lokatora?

uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2010

Przedawnienie roszczenia firmy telekomunikacyjnej

składać jakiekolwiek odwołanie do sądu (np. o przedawnienie długu), po ilu latach taki dług jest przedawniony? Czy jedynym moim wyjściem jest zaplata za dług, którego w ogóle nie powinno być?

Zgodnie z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Nie każde zajęcie zarobkowe podejmowane przez funkcjonariusza poza służbą wymaga zezwolenia przełożonego

, czy to w formie lokaty terminowej w banku, inwestycji w instrumenty finansowe czy też udzielenie pożyczki pieniężnej za wynagrodzeniem, nie powinno być interpretowane w taki sposób, aby wymagana była zgoda przełożonego na tego typu działania, z tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 stycznia 2011

Odwołanie darowizny dokonanej przez współmałżonka

element działania jak i zaniechania. W przypadku stosunków rodzinnych, rażąca niewdzięczność winna być rozpatrywana z uwzględnieniem panujących stosunków rodzinnych. Co do zasady odwołanie darowizny wykonanej nie powinno następować bez żadnej przyczyny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 maja 2011

W razie zawarcia umowy pod wpływem błedu można się uchylić od skutków złożonego oświadczenia woli

. Jak już wyżej wskazano oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych wadliwej czynności powinno nastąpić na piśmie. W piśmie tym należy podać wszystkie okoliczności złożenia wadliwego oświadczenia woli, a w szczególności na czym błąd polegał, że był

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2012

Obowiązek zwrotu kosztów przejazdu dziecka do szkoły

szkolny podpisaliśmy umowę. Czy tak powinno być?

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest: zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Rozwiązanie umowy przez pracownika młodocianego

wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Z uwagi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 21  |  22  |  23  |  24  |  25 … 220 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.