Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapowinno
Wyszukiwana fraza:

powinno

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2193 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kara umowna zastrzeżona w umowie

niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zasadniczo kara taka jest przewidziana w przypadku wypowiedzenia umowy (choć nie musi), jednakże wypowiedzenie umowy w związku z niewykonaniem umowy powinno być poprzedzone wezwaniem dłużnika do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2007

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci nie ma ograniczenia czasowego

powinno podjąć pracę zarobkową i wykorzystać szerokie możliwości, jakie Państwo stwarza osobom dorosłym w zakresie zaocznych studiów wyższych. Z przytoczonego orzecznictwa wynika, że obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci trwa tak długo jak

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 grudnia 2007

Solidarna odpowiedzialność poręczyciela za spłatę długu

wynagrodzeń poręczycieli, czy może żądać całkowitej spłaty od jednego z nich, czy zajęcie wynagrodzenia kredytobiorcy nie powinno być wystarczające jeśli posiada stałe źródło dochodu, czy można w jakiś sposób zatrzymać egzekucję z wynagrodzenia poręczycieli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 grudnia 2007

Odroczenie płatności podatku oraz inne możliwości stosowania ulgi przez organy skarbowe

decydują zobiektywizowane kryteria, na podstawie których organ podatkowy rozstrzyga o umorzeniu, bądź nie, zaległości podatkowej, a ważnego interesu podatnika nie powinno się utożsamiać z subiektywnym przekonaniem podatnika o potrzebie skorzystania z ulgi

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 lutego 2008

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez właściciela

uwagi na to, że mam zamiar zamieszkać w tym lokalu, ale wiem, że są pewne ograniczenia w tym zakresie.

Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Zgodnie z art. 11 ustawy, jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Sprzedaż strony internetowej

domeny internetowej. Tu również umowa winna zawierać oświadczenie sprzedającego, że przysługują mu prawa do zarejestrowanej domeny (powinno zostać wskazane gdzie domena została zarejestrowana). Umowa musi przewidywać przeniesienie wszelkich praw

Słowa kluczowe: umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 kwietnia 2008

Wspólnota mieszkaniowa może ustalić opłaty niejednakowe dla wszystkich

twierdzę, że zaliczki mogły być w ten sposób pobierane, ale rozliczenie całego roku powinno być w całości rozliczone proporcjonalnie do wielkości udziałów w nieruchomości każdego współwłaściciela?

Wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje tylko w

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 kwietnia 2008

Jak pozbyć się osób zamieszkujących lokal mieszkalny bez tytułu prawnego

prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości czynszu jaki byłby płacony przez te osoby, gdyby lokal mieszkalny zajmowały na podstawie odpowiedniej umowy najmu. Jeżeli osoby

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 października 2008

Opóźnienie wypłacenia wynagrodzenia stanowi ciężkie naruszenie obowiazków pracodawcy

, czyli jest skuteczne z doręczeniem pracodawcy oświadczenia przez pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

każdego pisma procesowego. Zgodnie z art. 126.§ 1 k.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników

Słowa kluczowe: odpowiedź na pozew, rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 14  |  15  |  16  |  17  |  18 … 220 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.