Kalendarz przedsiębiorcy: 10-12-2018 Wypłata wynagrodzenia (Pracownik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapowinno
Wyszukiwana fraza:

powinno

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2192 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykonawca testamentu

testamentu. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, powinno unikać się sformułowań ujętych w formie nadziei lub życzenia. Oświadczenia spadkodawcy powinny zawierać sformułowania istotne dla danej czynności prawnej (czyli, należy wskazać

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2008

Sąd winien przesłuchać świadków a nie bazować na protokołach z zeznań

świadków. Czy ma to jakiś wpływ na sprawę?

W postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada bezpośredniości, zgodnie z którą postępowanie dowodowe powinno odbywać się przed sądem orzekającym. Bezpośredni kontakt sądu orzekającego z dowodami pozwala na

Słowa kluczowe: dowody, świadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2008

Uchylona decyzja administracyjna nie ma mocy prawnej

decyzję Starosty winna być ponownie rozpatrzona i zakończona decyzją administracyjną. Zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. (kodeksu postępowania administracyjnego), załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie

Słowa kluczowe: decyzja administracyjna
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 października 2008

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku

notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym. Zgodnie z brzmieniem art. 1020 k.c

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2009

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania w razie zalegania z zapłatą czynszu

powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. W powyższej sprawie winna zatem Pani najpierw na adres zameldowania miejsca stałego najemcy wystosować pisemne wezwanie do zapłaty zaległych należności

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Skarga na przewlekłość postepowania prowadzonego przez dziekana uczelni wyższej

), załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu

Słowa kluczowe: skarga administracyjna
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Zobowiązani do alimentów w dalszej kolejności

nie są w całości zaspokojone. Zasądzenie jednak alimentów od dziadków powinno nastąpić w takiej wysokości, aby małoletni nie został pozbawiony świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 kwietnia 2009

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

dotyczyć bliżej niedookreślonych czynności. Przetwarzanie i wykorzystanie danych powinno następować tylko w tym celu, dla którego zostały pozyskane i cel ten powinien być znany osobie, której dane dotyczą. Oznacza to obowiązek informowania o celu

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2009

Władza rodzicielska nad dzieckiem po rozwodzie

obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 listopada 2009

Prawa właściciela nieruchomości w razie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wynikającego z powyższych roszczeń, powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub w wykupie nieruchomości właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 11  |  12  |  13  |  14  |  15 … 220 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.