Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapowinno
Wyszukiwana fraza:

powinno

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2193 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane

właścicielem wszelkich składników wchodzących w skład przedmiotowego gospodarstwa rolnego i nie może Pan w żaden sposób wymóc, aby gospodarstwem tym zarządzała w taki sposób, w jaki Pan sądzi, że powinno ono być zarządzane. Zasadniczo jako właściciel może ona

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Nadanie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika

postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi uczestniczy wierzyciel oraz małżonek dłużnika. Nie powinno się wskazywać jako uczestnika samego dłużnika, gdyż dłużnik nie jest uczestnikiem postępowania klauzulowego (o nadanie klauzuli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2014

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

. Jeśli w spółce nie został ustanowiony prokurent ani z umowy spółki nie wynika nic innego (najprościej to sprawdzić poprzez sprawdzenie sposobu reprezentacji spółki w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego) to umowę z bankiem powinno podpisać 2 członków

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 kwietnia 2014

Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja

prokurentem. Jeśli w spółce nie został ustanowiony prokurent ani z umowy spółki nie wynika nic innego (najprościej to sprawdzić poprzez sprawdzenie sposobu reprezentacji spółki w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego) to umowę z bankiem powinno podpisać 2

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Zmiana ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem

do powyższego artykułu każde pismo procesowe powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju

Słowa kluczowe: opieka
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2007

Środek odwoławczy od orzeczenia dyscyplinarnego izby adwokackiej

Czy postanowienie sądu dyscyplinarnego izby adwokackiej powinno podawać informację o środku odwoławczy? Jeżeli tak - to na jakiej podstawie prawnej (proszę podać konkretny przepis), oraz czy od postanowienia sądu dyscyplinarnego izby adwokackiej

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007

Odpowiedzialność członka zarządu za zawinione i bezprawne działanie lub zaniechanie na szkodę spółki

CSK 128/05, ustalenie bezprawności w rozumieniu art. 293 k.s.h. nie może ograniczać się jedynie do ogólnikowego stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie było sprzeczne z prawem lub umową spółki, lecz powinno wskazywać - z przytoczeniem konkretnych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Nie wszystkie pełnomocnictwa spółdzielnia wpisuje do Krajowego Rejestru Sądowego

zatem udzielone w dowolnej formie, chyba że do ważności czynności prawnej jest wymagane zachowanie formy szczególnej. Pełnomocnictwo takie powinno być wówczas udzielone w tej samej formie zgodnie z art. 99 § 1 k.c. Ponadto pełnomocnictwo do dokonywania

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 lipca 2009

Likwidacja spółki jawnej - obowiazki likwidatorów i wspólników związane z likwidacją

rzeczywiście wniesionych wkładów. Po rozliczeniu udziałów, w przypadku gdy pozostaje nadwyżka, dzieli się ją między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku. Rozliczenie nie powinno uwzględniać rzeczy wniesionych do spółki, tylko do używania

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2010

Dokumenty niezbędne do sprzedaży mieszkania własnościowego

dokument pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. Stosownie do art. 99 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 8  |  9  |  10  |  11  |  12 … 220 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.