Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapostępowanie odwoławcze
 
Wyszukiwana fraza:

postępowanie odwoławcze

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 57 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kancelaria Prawno-Odszkodowawcza LEGE ARTIS (Białystok)

, - zakażenia szpitalne, - postępowanie odwoławcze, - reprezentacja przed sądem. Nie wiesz czego możesz żądać, zakład ubezpieczeń zaniżył odszkodowanie lub czujesz się pokrzywdzony decyzją ubezpieczyciela, skontaktuj się z nami.

Kategoria: Doradca Prawny

Kasacja

Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowym. Od wyroku sądu odwoławczego (II instancja) kończącego postępowanie, może być wniesiona kasacja do Sądu Najwyższego. Kasacja w odróżnieniu od apelacji umożliwia

Słowa kluczowe: kasacja
Data utworzenia: 2 stycznia 2007

Środek odwoławczy od orzeczenia dyscyplinarnego izby adwokackiej

dyscyplinarny przysługują środki odwoławcze. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia, w toku postępowania dyscyplinarnego pokrzywdzony jest w szczególności uprawniony do wniesienia odwołania od orzeczenia sądu dyscyplinarnego kończącego postępowanie. Sąd

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007

Zobowiązania podatkowe nie przedawniają się w przypadku wszczęcia egzekucji

, celowym i prawidłowym byłoby złożone pismo odwoławcze od tej decyzji?

Do zaległości wynikających z podatku od nieruchomości, zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2008

Zawiadomienie o czynności egzekucyjnej przerywa bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego

złożone pismo odwoławcze od tej decyzji?

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Do zobowiązań podatkowych określonych w tej ustawie, w zakresie postępowania

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2013

Apelcja w sprawie o wykroczenie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu pracy

złoży taki środek, sąd nie będzie mógł orzec na Pana niekorzyść (chyba, że oskarżyciel także wniósł by taki środek na Pana niekorzyść). Podstawy odwoławcze zgodnie z art. 438 k.p.k. (kodeks postępowania karnego), który w zw. z art. 109 § 2 k.p.s.w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 marca 2010

Rozwód po orzeczeniu separacji

jedynie występuje w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda (w tym przypadku Pani będzie wnosić powództwo) na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu. Po zawieszeniu postępowania

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 maja 2007

Kolegium odwoławcze jak sąd

W dniu 16 grudnia 2008 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące zasad wyłączenia członka samorządowego kolegium odwoławczego w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie wniosku. Zadaniem TK było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 24 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania…

Data utworzenia: 15 grudnia 2008

Główne założenia postępowania odwoławczego w sprawach karnych po nowelizacji

W ostatnich dniach minister sprawiedliwości uciął spekulacje na temat możliwości przedłużenia vacatio legis na wejście w życie przygotowywanej od kilku lat wielkiej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Do tej pory w prasie stosunkowo szeroko omówiony został kontradyktoryjny model postępowania przed sądem pierwszej instancji. Mniej uwagi poświęcono…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 8 czerwca 2015
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.