Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapostępowanie nie
Wyszukiwana fraza:

postępowanie nie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2736 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Koszty procesu w postępowaniu karnym

?

Zgodnie z art. 626 § 1 Kpk (Kodeksu postępowania karnego), w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd określa, kto, w jakiej części i zakresie ponosi koszty procesu. Na orzeczenie w przedmiocie kosztów służy zażalenie, jeżeli nie wniesiono apelacji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 września 2007

Kiedy można odroczyć rozprawę

W maju b.r. zmarła moja matka. Ja mam brata, pełnoletniego, który zamierza zrzec się części spadku na moją korzyść. Składając wniosek powiedziano nam, że zwykle takie postępowanie trwa około 3 miesięcy, i miałem nadzieję, że pierwsze spotkanie w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2006

Prawa autorskie a dozwolony użytek

przeglądania gazety bez pobierania opłat)?

Niestety muszę Pana poinformować, że takie postępowanie narusza prawa autorskie zarówno wydawcy jak i twórców poszczególnych utworów. Ochrona prawna wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 maja 2006

Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego

, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Reasumując, winna Pani złożyć stosowny wniosek do sądu, w którym toczy się postępowanie o zabezpieczenie roszczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Uchylona decyzja administracyjna nie ma mocy prawnej

Sąsiad dostał pozwolenie na nadbudowę budynku mieszkalnego z przekształceniem na działalność gospodarczą ale starosta nie uznał mnie stroną w postępowaniu administracyjnym, choć nasze budynki są zblokowane i sąsiad nie ma własnej ściany od mojej

Słowa kluczowe: decyzja administracyjna
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 października 2008

Wycięcie niechcianego drzewa

.) Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2006

Komornik może żądać wyjaśnień gdy dokonuje zajęcia wierzytelności przysługuje ona dłużnikowi

Otrzymałem kilka dni temu pismo od komornika dotyczące zajęcia wierzytelności. Z dłużnikiem od kilu lat łączy mnie umowa partnerska. Udało mi się zrealizować tylko jedną transakcję. Nie mam obecnie żadnych produktów tej firmy ani też żadnych wobec

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 maja 2010

Zażalenie na postanowienie sądu w sprawie alimentów i zabezpieczenie roszczenia

oznacza zdatność postanowienia do wywołania skutków wynikających z jego treści. Czyli postanowienie nie jest jeszcze prawomocne, ale jest już wykonalne i może doprowadzić do sytuacji, że należne Pani alimenty zasądzone na Pani rzecz wyrokiem zaocznym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Zastaw rejestrowy - podstawowe informacje

rejestrze zastawów pobiera się wpis stały w kwocie 100 zł, od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów pobiera się wpis stały w kwocie 50 zł. Należy pamiętać, że wniosek nie złożony na urzędowym formularzu

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Umorzenie egzekucji nie stanowi wygaśnięcia roszczenia

ofertą do banku dot. spłaty należności głównej, pod warunkiem zwolnienia z należności ubocznych (odsetek), akcentując jednocześnie, że postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne i komornik nie ma możliwości ściągnięcia należności. Może Pan jednak wskazać

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 22  |  23  |  24  |  25  |  26 … 274 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.