Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapostępowanie nie
Wyszukiwana fraza:

postępowanie nie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2736 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Urzędnik zapłaci za błąd

W dniu 17 stycznia 2011 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 stycznia 2001 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie praw. Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność…

Data utworzenia: 19 maja 2011

UOKiK wygrywa w sądzie apelacyjnym - pobieraczek.pl

Właściciele portalu pobieraczek.pl wprowadzali konsumentów w błąd – Sąd Apelacyjny potwierdził decyzję Prezes UOKiK. Utrzymana została również kara finansowa w wysokości blisko 240 tys. zł

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 3 kwietnia 2013

Jakie czynności wymagają spisania protokołu?

Protokół jest jednym z dokumentów procesowych służących zarówno potwierdzeniu dokonania określonej czynności, jak i jej przebiegu.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 25 czerwca 2013

Zamknięcie roku w firmie – różnice inwentaryzacyjne: kwalifikacje kosztowe i korekty podatku VAT

naliczonego przy nabyciu środków obrotowych, w których niedobór powstał. W zdecydowanie prostszej sytuacji znajdują się podatnicy prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, którzy nie prowadzą ewidencji magazynowej, zaś stan środków obrotowych

Słowa kluczowe: podatek vat
Data utworzenia: 12 grudnia 2009

Kontrola przeprowadzona przez wojewodę

kontroli wobec organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej w województwie, a także wobec jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów w zakresie realizowanych przez nie zadań z zakresu administracji rządowej. Wskazany tryb zapewnia

Data utworzenia: 25 lutego 2009

Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu wydanego w pierwszej instancji

ustawy wynika, że w razie stwierdzenia przez sąd, iż w rozpatrywanej sprawie nastąpiła przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika, sad może przyznać skarżącemu od komornika określoną kwotę zadośćuczynienia. Komornikowi nie przysługuje prawo

Data utworzenia: 14 października 2010

Zasady obliczania opłat za udzielenie koncesji dla nadawców radiowych i telewizyjnych

udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym pod nazwą "POLSAT". Skarżąca spółka "POLSAT" złożyła skargę, w której stwierdziła, że treść § 2 i § 3 kwestionowanego rozporządzenia nie powinna zostać określona w

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 19 lipca 2011

Wyłączenie odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o.

. Jednocześnie wspólnicy wchodzący w skład takiego pomiotu nie ponoszą owej odpowiedzialności – od tej zasady, ustawa zna jednak kilka wyjątków. Zastanówmy się jednak czy w przypadku, gdy wspólnik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania spółki, może

Data utworzenia: 21 marca 2014

Podwykonawstwo

Prawo zamówień publicznych przewiduje, że wykonanie konkretnego zamówienia przez podmiot, który wygrał przetarg publiczny może odbyć się nie tyle bezpośrednio przez niego samego, co przez innych podwykonawców. Zasadniczo prawo do skorzystania z

Data utworzenia: 3 kwietnia 2014

Jak przywrócić uchybiony termin?

Dokonywanie czynności procesowych następuje w ściśle oznaczonych terminach, które określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego lub sąd w oznaczonej sprawie. Uchybienie terminowi powoduje, że czynności nie można już dokonać. Ustawodawca

Data utworzenia: 7 sierpnia 2014
« Poprzednia 1 … 207  |  208  |  209  |  210  |  211 … 274 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.