Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównapostępowanie nie
Wyszukiwana fraza:

postępowanie nie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2736 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zawiadomienie o terminie rozprawy

Oskarżony nie stawił się na pierwszy termin rozprawy w związku z czym Sąd Rejonowy postanowił „na mocy art. 377 § 3 k.p.k. prowadzić postępowanie mimo jego nieobecności, który osobiście zawiadomiony o terminie rozprawy nie stawił się na rozprawę

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 lipca 2010

Dobrowolne poddanie się karze

Procedura karna daje oskarżonemu możliwość skorzystania z instytucji dobrowolnego poddania się karze. W takiej sytuacji oskarżony sam wnosi o swoje ukaranie, co pozwala znacznie skrócić całe postępowanie, uzyskać łagodniejszą karę i obniżyć koszty

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 25 stycznia 2013

Newykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej

ubezpieczycielowi możliwość zmniejszenia lub nawet uchylenia się od wypłaty należnych odszkodowań. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w lipcu 2009 roku po informacji od konsumenta oraz Rzecznika Ubezpieczonych. W jego trakcie przeanalizowano wzorce umów

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 stycznia 2010

Zarządzanie współwłasnością

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej przeprowadziła postępowanie wyjaśniające z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec zarządcy nieruchomości, któremu został postawiony został zarzut zarządzania nieruchomością bez zgody większości właścicieli w

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2009

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

środek zaskarżenia przysługujący do Sądu Najwyższego, pozwalający realizować w odniesieniu do prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawie konstytucyjną gwarancję wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2010

Zlecenie sekcji zwłok także przez e-mail

zwłok komórek, tkanek i narządów. Minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określił w drodze tego rozporządzenia sposób i tryb uzyskania informacji lub stanowiska sądu rodzinnego – w przypadku, gdy postępowanie

Słowa kluczowe: karne prawo, sekcja zwłok
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 listopada 2007

Dodatkowa opłaty za ponowne uruchomienie usługi

stacjonarnego. Badanie wykazało, że spółka stosuje niedozwolone postanowienia umowne, dlatego w lutym 2009 roku Prezes UOKiK wszczęła postępowanie sprawdzające skalę i rodzaj praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji

Słowa kluczowe: klauzule umowne
Kategoria: Umowy
Data utworzenia: 29 sierpnia 2010

Założenia nowego prawa upadłościowego i naprawczeg

r. – Prawo upadłościowe i naprawcze przez dodanie w części III, nowego tytułu pt. „Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”. Ponadto przewidziano zmiany w ustawie z dnia 28.07.2005 r. o kosztach

Słowa kluczowe: dłużnik, wierzyciel
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2008

Uiszczanie opłat sądowych w sprawach cywilnych

) wprowadzającej do postępowania cywilnego elektroniczne postępowanie upominawcze. Zważywszy na to, że przepisy zawarte w powyższej ustawie, dotyczące elektronicznego postępowania upominawczego, wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. projektowane regulacje

Słowa kluczowe: opłaty
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 listopada 2009

Egzamin dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz warunki i wysokość odpłatności za szkolenie i postępowanie egzaminacyjne.

Słowa kluczowe: energetyczne prawo
Data utworzenia: 10 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 158  |  159  |  160  |  161  |  162 … 274 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.