Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnezwrot nakładów
 
Wyszukiwana fraza:

zwrot nakładów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 44 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo osoby, która dokonała nadbudowy budynku stanowiącej własność osoby trzeciej

dokonane przeniesienie, może złożyć wniosek o powołanie biegłego sądowego, który na potrzeby tego postępowania sporządzi stosowną opinię. Zwrot poniesionych nakładów na cudzą rzecz Jeżeli nie zachodzą przesłanki do żądania przeniesienia

Słowa kluczowe: nakłady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Budynek trwale z gruntem związany należy do właściciela gruntu

oczywiście się zastanawiać czy osoby, które ponosiły nakłady na tą budowę mają jakiekolwiek roszczenie o zwrot tych nakładów. Ewentualną podstawę prawną takiego żądania mógłby stanowić art. 405 k.c. (kodeksu cywilnego), który określa obowiązek zwrotu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2012

Podwyżka czynszu w mieszkaniu komunalnym przejętym przez osobę fizyczną

, właściciel może ustalić zwrot kapitału w skali roku na poziomie nie wyższym niż: - 1,5 % nakładów poniesionych przez właściciela na budowę albo zakup lokalu lub - 10 % nakładów poniesionych przez właściciela na trwałe ulepszenie

Słowa kluczowe: czynsz, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego

.). Reasumując ustalając podwyżkę czynszu najmu, który przekracza 3% wartości odtworzeniowej lokalu, należy brać pod uwagę: 1) zwrot kapitału w skali roku do wysokości 1,5% nakładów poniesionych na budowę lub zakup lokalu; 2) lub 10

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2010

Wykupione mieszkanie spółdzielcze w czasie trwania małżeństwa co do zasady stanowi majątek współny małżonków

zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu co do zasady, dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Do czasu działu spadku każdemu ze spadkobierców przysługują na równi przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku

należących do spadku, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również o naprawienie szkody z powodu zużycia, pogorszenia lub utraty tych przedmiotów oraz do roszczeń przeciwko spadkobiercy o zwrot nakładów stosuje się odpowiednio przepisy o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 kwietnia 2010

Zamiana mieszkania wykupionego od gminy

teściową, z bonifikatą wynoszącą 90%. Czy istnieje możliwość zamiany mieszkań, tj. pomiędzy nami a teściową, a następnie sprzedaż tego mieszkania teściowej? Czy gmina nie upomni się o zwrot bonifikaty, a jeśli tak, to czy zwrotu pieniędzy będzie musiał

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2012

Roszczenie o wykonanie umowy wzajemnej

cywilnego) - Zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania

Słowa kluczowe: roszczenie, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2007

Apelacja sprowadzająca się do polemiki z sądem nie zasługuje na uwzględnienie

zmiany przedmiotu odłączonego). Skoro parapet stanowi część składową rzeczy, to należy od do właściciela nieruchomości – czyli w opisanym przypadku, do Pani męża. Pani jedynie w razie podziału majątku może służyć roszczenie o zwrot nakładów z majątku

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2009

Interctyza zamiast darowizna na rzecz współmałżonka

nieruchomości, co wynika z treści art. 33 pkt. 1 k.r.o., zgodnie z którym, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, Obecnie Pańska żona mogłaby jedynie mieć roszczenie o zwrot nakładów

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2009
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.